Lezingen

Onderscheiden luisteren

Op 12 februari jl. sprak Ds. A. van der Zwan over het thema 'Onderscheiden luisteren.'…
Denkstof

Onderscheiden luisteren

Van dominees wordt verwacht dat ze ‘onderscheiden’ preken, willen ze de tekst én de hoorders…
Denkstof
‘Hoe breng ik mijn naaste Gods boodschap?’
Lezingen
‘Aan Zijn voeten’
Denkstof
Aan Zijn voeten
Terugblik
‘De vreze van de Heere’
Lezingen
‘De vreze van de Heere’
Terugblik
Bidstond ‘Waakt en bidt’
Lezingen
Bidstond ‘Waakt en bidt’