Skip to main content

Terwijl we nog nagenieten van de heerlijke Sing-in waarin we God mochten grootmaken, mogen we jullie alweer attenderen op de volgende avond! D.V. zaterdag 14 oktober 2023 komt ds. A. Simons voor jullie spreken over het thema: De hemel is voor nu en de aarde voor straks! Ds. A. Simons zegt daarover: Wat kunnen we verwachten? Waar zien we naar uit? Zien we uit om te sterven of zien we uit naar de wederkomst? En waarom zouden we dan uitzien naar de wederkomst? Hij zal dit belichten vanuit 2 Korinthe 5 vers 1 t/m 10 en Filippenzen 3 vers 17 t/m 21.

2 Korinthe 5 vers 1 t/m 10
1 Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.
2. Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden,
3. als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden.
4. Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben; wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden.
5. Hij nu Die ons hiervoor heeft gereedgemaakt, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft.
6. Wij hebben
dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere,
7. want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.
8. Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen.
9. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn.
10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Filippenzen 3 vers 17 t/m 21
17 Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt.
18. Want velen – ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen – wandelen als vijanden van het kruis van Christus.
19. Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen.
20. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus,
21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam,
overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

Hij nodigt je ook persoonlijk uit in het promofilmpje, dus weet je van harte welkom! Geef de Heilige Geest de kans om deze avond tot je te spreken! De avond wordt deze keer gehouden in de Prins Maurits, Kon. Julianaweg 57 in Middelharnis. De inloop is vanaf 19.15 uur, we gaan starten om 19.45 uur! Neem mensen mee en laten we elkaar ontmoeten rondom het Woord van de levende God!