Skip to main content

Het nieuwe seizoen van RealTime gaat weer van start en we zijn dankbaar jou weer uit te nodigen! De eerste avond van het nieuwe seizoen houden we op zaterdag 9 september 2023. Dan hopen we een Sing-in te houden in de Hersteld Hervormde Gemeente van Middelharnis-Sommelsdijk. Er is volop ruimte voor zingen (met veel instrumenten), meditatie, gebed en ontmoeting. Erik Bruggeman zal iets delen over het thema ‘De veranderende kracht van het Evangelie’. Hij zegt hierover: Het Evangelie van Jezus Christus is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Het is zo belangrijk om te begrijpen wat Jezus heeft geopend voor ons door Zijn lijden en sterven. Want als we dit kunnen begrijpen, dan heeft dat ook uitwerking in het leven van alledag. Ik hoop jullie te laten zien dat onze God en Vader zo liefdevol is naar ons, zodat er geen ‘ja-maar’ meer overblijft en we Hem te voet vallen en Hem erkennen als Heere en Heiland van ons leven. Wees welkom!

De avond start om 19.45 uur, de inloop is vanaf 19.15 uur. We zien er naar uit jullie te ontmoeten! Jong en oud is van harte welkom! Neem eens iemand mee!