Skip to main content

Beste jongeren,

We zijn dankbaar dat we alweer de 4e RealTime jongerenavond van dit seizoen mogen aankondigen. Het was de bedoeling dat Marcel Vroegop, jongerenwerker en oprichter van Geloofstoerusting, zou spreken, maar hij is verhinderd. Daarom zal Erik Bruggeman spreken over een thema dat in dezelfde strekking ligt: ‘Bevrijd van jezelf’. Ook dit heeft alles te maken met je identiteit in Christus.

Een verhaal wat hierop aansluit met een diepe les voor jou en mij staat in 1 Korinthe 4. Er is verdeeldheid in de gemeente van Korinthe. De een zegt: ik ben van Paulus. De ander zegt: Ja, maar ik ben van Apollos. Er is domineeskeuring. De een kiest partij voor de ander en minacht de andere groep. Er heerst een geest van hoogmoed en trots, niet van nederigheid. Paulus maakt er korte metten mee. Kort door de bocht zegt hij: het boeit me niet wat jullie van mij denken. Het boeit me ook niet wat ik van mijzelf denk. Wie er oordeelt, is de Heere. Dat is interessant. Hij is dus ongevoelig voor de mening en goedkeuring van anderen, ongevoelig voor de mening en goedkeuring van zichzelf, hij focust zich alleen op de Heere. Hij is bevrijd van zichzelf.

Bevrijd zijn van jezelf en je identiteit in Christus heeft alles met elkaar te maken. Als je leeft van de goedkeuring van mensen, dat is erg wankel. Want door afwijzing komt de zelfveroordeling. Als je leeft van de goedkeuring van jezelf, ook dat is erg wankel. Want als je een slechte dag hebt, ook dan sleep je jezelf de rechtszaal in en luidt het oordeel: onvoldoende. Herken je dat? Jezelf iedere keer in de rechtszaal slepen om veroordeeld te worden?

Ik wil je erop wijzen dat je in de verkeerde rechtszaal bent. Je moet in de rechtszaal van Jezus Christus zijn. 2 Korinthe 5 vers 21 zegt: Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Hij neemt je zonde over en Hij bekleedt je met Zijn gerechtigheid. Wat betekent dat? Dat als je voor God staat Hij jou net zo rechtvaardig vindt als Zijn eigen Zoon Jezus Christus. Niet omdat jij zo rechtvaardig bent, maar omdat je bekleedt bent met Zijn gerechtigheid. Je bent bevrijdt. Bevrijd van jezelf.

Dit soort diepe boodschappen zijn een voedingsbodem voor je identiteit in Christus.

De avond wordt gehouden in de HHG Middelharnis-Sommelsdijk, Olympiaweg 44 in Middelharnis. De inloop is vanaf 19.15 uur, we gaan starten om 19.45 uur. Gods Geest gaat opnieuw werken deze avond! We zien er naar uit jou te ontmoeten! Neem iemand mee!