Skip to main content

Op DV zaterdagavond 15 april hopen we alweer de een-na-laatste avond van dit seizoen te beleggen. ds. C. Budding, predikant in de Hervormde Gemeente van Goudswaard, hoopt te komen spreken over het thema ‘Vechten of vluchten?’ Dit zal hij doen aan de hand van Efeze 6; de Geestelijke wapenrusting.

Waar gaat het eigenlijk om in de Geestelijke Wapenrusting?

10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, dag van het kwaad – Letterlijk: de kwade dag. en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
18 terwijl u 
bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Je bent natuurlijk weer van harte welkom. Neem gerust iemand mee. Er is plek zat!