Skip to main content

In deze barre tijden rondom het COVID-19 virus leven we toe naar Goede vrijdag & Pasen. Hoe ervaar jij deze tijd? Waar zoek jij je vertrouwen en heil in deze tijd?

Zoals eerder gezegd leven we in deze periode toe naar Goede vrijdag & Pasen.

Goede vrijdag; Een Onschuldige ter dood veroordeeld door.., ja, door ons. Wij zijn indirect diegenen die de Heere Jezus die straf hebben aangedaan. Dit is waar Jesaja 53 zo duidelijk over spreekt: ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem (Jesaja:53:5).’ De Heere Jezus Christus onderging dit allemaal gewillig. Waarom? Omdat het de wil van Zijn Vader was. God wilde dat Zijn Zoon de straf op de zonde droeg. God de Vader wilde dat Zijn Zoon de beker van de straf op de zonden helemaal leeg dronk.

In deze tijden zijn wij in isolatie van de buitenwereld; oftewel verlaten van de buitenwereld. We komen heel weinig mensen tegen, blijven zo veel als mogelijk binnen en mogen niet afspreken met bijvoorbeeld vrienden.

Welllicht ben je ook besmet met het virus, nou dan kan je het wel schudden dat je buiten komt; verlatenheid: alleen.

Zo’n verlatenheid, maar dan in veel ernstigere mate, kende de Heere Jezus ook. Hij was van Zijn Vader verlaten. Laat dat eens op je inwerken. Hij riep aan het kruis: “Mijn God, Mijn God, Waarom hebt Gij mij verlaten (Mattheus 27:46)?” De Heere Jezus blijft Zich in alle verlatenheid en benauwdheid aan Gods Woord vastklampen. Hij bleef Zich, ondanks alle omstandigheden, aan Zijn Vader vasthouden. Ja, zelfs tot in de hel toe. Want hel = Godverlatenheid.

Hoe groot moet het verlangen van de Vader zijn om ons zalig te maken dat Hij zelfs Zijn eigen Zoon in alle verlatenheid bracht.

Maar dan over iets anders; de hel. De hel is nog erger. Daar ben je voor eeuwig van God verlaten; Geen vertroosting, geen Vader die voor je zorgt, geen Vader die je waarschuwt uit liefde. Laat deze tijd van crisis je dan ook dichter bij God brengen. Vooral in deze tijd om Zijn lijden en sterven te gedenken.

Jezus is aan het kruis bezig Gods Woord te vervullen (zie Jesaja 53). Maar wat een genade en troost; de tekst van Jesaja 53:5 gaat nog verder; dít moet er namelijk nog bij: “en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” Door het lijden en sterven van de Zaligmaker is er voor ons vergeving van zonde en is het eeuwige leven mogelijk gemaakt. Wat kunnen wij dan nog doen zónder deze Zaligmaker? Hoe kunnen wij dan nog, zonder bezorgd te zijn dat we eeuwig voor en van God verlaten zijn, zo verder leven? Zullen we dan niet aan Zijn voeten neervallen en onze schuld en ellende belijden?!

Waar zoek jij je vertrouwen en rust in deze crisistijd?