Skip to main content

In deze maand, mei 2020, mogen we herdenken dat we 75 jaar in vrijheid leven. De Bevrijdingsdag op 5 mei wordt voorafgegaan door de Dodenherdenking op 4 mei. De dag waarop we gedenken aan de duizenden doden die gevallen zijn om ons hier in Nederland en daarbuiten de vrijheid terug te schenken. Opdat wij niet vergeten.

Vrijheid. Vrij zijn. Wat is vrijheid? De Dikke van Dale geeft aan dat vrijheid ‘het vrij zijn, onafhankelijkheid’ betekent. Onafhankelijk. Je kunt doen en laten wat je wilt. Werkelijk vrij! In deze coronatijd voel jij je misschien wel gebonden. Gebonden door alle maatregelen die genomen zijn om het virus in te dammen. Je moet anderhalve meter afstand houden, je mag geen handen meer geven, je mag niet met teveel mensen bij elkaar komen, je mag niet meer naar kerk, je mag je pasgeboren neefje of nichtje niet bezoeken en moet het doen met een raamvisite. Heel veel moeten. Dat klinkt niet echt als vrij zijn.

Het Bijbelboek Spreuken vertelt ons dat er overal een tijd van is. Deze tijd waar de maatregelen de boventoon voeren, zal ook weer voorbij gaan. De regels worden nu immers al mondjesmaat versoepeld. Maar ook als we die vrijheden weer terug krijgen, kunnen we nog steeds gebondenheid ervaren. Gebondenheid vanwege een verslaving. Pornografie, alcohol, drugs, social media en vul jouw eigen gebondenheid maar eens in. Vrij en toch gebonden. De strijd is er, maar zodra de verleiding zich voordoet met zijn sterke klauwen, ben je reddeloos en geef je toe. En zo komen de boeien iedere keer strakker om je heen te zitten. Gebonden.

Stel dat je niet te maken hebt met verslaving en met coronamaatregelen, ben je dan vrij? Dat is maar de vraag. Want hoe vrij ben je wanneer de zogenoemde geneugten van het leven alle tijd, geld en aandacht opslurpen? Wanneer geld, carrière maken, macht, aanzien, noem maar op, je leven beheersen… is dat vrij zijn? En dan hebben we nog een gebondenheid die met ons hele bestaan verweven is. We zijn gebonden door… de zonde. Een zonde is toch zo begaan? Het zit in onze natuur, in ons wezen, om te zondigen. Romeinen 3 vers 10 zegt het: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één.

Misschien brandt de vraag in je: Hoe kan ik vrij worden?! Echt vrij?!

Ik wil je meenemen naar Lukas 4. In het begin van Lukas 4 wordt de Heere Jezus hevig verleidt door de duivel. Telkens volgde het refrein van Jezus: ‘Er staat geschreven’. Daarin zie je ook dat de kennis over de Bijbel aanwezig moet zijn, dat je daarin moet groeien. Zodat je het zwaard van de Geest, wat het Woord van God is, kunt hanteren om de aanvallen van de duivel te weren.
Jezus weerstaat deze verleidingen en gaat rond in Israël om de mensen te onderwijzen in de synagogen. In het hele land wordt Hij geprezen wat Hij verteld. En dan komt Hij in Nazareth, de plaats waar Hij als jongetje is opgegroeid tot een volwassen kerel. Het is sabbat. En dan weet je waar je Jezus kunt vinden: in de synagoge. Ook deze keer staat Hij op en ontvangt de boekrol vanuit Jesaja. Dan begint Hij te lezen:

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. (Lukas 14 vers 18 en 19)

Het wordt stil. Jezus gaat zitten en alle ogen in de synagoge zijn op Hem gericht. En dan geeft Hij het verlossende antwoord:

Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan. (Lukas 14 vers 21)

Dus wat Hij zei over dat Hij armen het Evangelie verkondigd, dat Hij geneest wie gebroken van hart is, dat Hij gevangenen vrijlating preekt, aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, die Schrift is in vervulling gegaan! En is dat niet duidelijk geworden door de bediening van Christus op deze aarde? Maar bovenal tijdens Zijn lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. Hij hing daar gebonden, zodat jou nu vrijlating gepreekt kan worden! Waar vindt je echte vrijheid? In het leven met Jezus! Het leven dicht bij Hem is pas echte vrijheid. Het wereldse woordenboek omschrijft vrijheid als een onafhankelijk bestaan, doen en laten wat je wilt. Als we het Woord(enboek) van Christus lezen, zien we daar iets anders:

Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. (…) Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. (Johannes 8 vers 34 en 36)

Je bent werkelijk vrij als de Zoon, Jezus Christus, je vrijgemaakt heeft. Dus komt de vraag nu op dit moment naar je toe: Ben jij vrijgemaakt door het bloed van Christus? Zijn bloed reinigt immers van al de zonde (1 Joh. 1:7). Een leven in afhankelijkheid van Hem betekent echte vrijheid. Vrijheid voor tijd en eeuwigheid. Dat heeft Hij erbij beloofd: En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben (Joh. 14:3).

Lieve jongeren, met de Heere kom je nooit beschaamd uit. Wie in Hem geloofd, zal niet beschaamd worden (1 Petr. 2:6). Dan kun je mee jubelen met Psalm 124:

W’ ontkwamen haast des vogelvangers net,
Den lozen strik, tot ons bederf gezet;
De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt.
De HEER is ons tot hulp op ons gebed;
Die God, die aard’ en hemel heeft gemaakt.