Skip to main content

Tijdens de RealTime avond van zaterdagavond 6 november, waar ds. M. Klaassen sprak over het thema ‘Aan Zijn voeten‘, ging het over lijden in de wereld en het persoonlijk lijden. Het lijden heeft vaak iets van een mysterie en het kan heel veel vormen aannemen. Het doet altijd pijn. Het roept onvrede en frustratie op. Daarnaast is het lijden niet in overeenstemming met onze wil. Lijden is ook een weg van heil en het kan ook een zegen hebben. Maar wat heeft God met het lijden te maken? Juist Gods kinderen lijden. Het lijden van deze gelovigen heeft een plaats in Gods plan. Alles wat Pilatus, Herodes hebben gedaan is van tevoren bepaald. God volvoerde ook toen Zijn plan. De Heere weet daarom ook wat beproeving en lijden is. God heeft voorspoed en tegenspoed gemaakt. De Heere heeft met het lijden het goede gedacht. De Heere heeft er goede bedoelingen mee. Het lijden komt voort uit Gods liefde, uit Gods Vaderhand. Het lijden is niet zinloos.

Tijdens deze lezing zijn 7 lessen besproken over het lijden. Het gaat niet om het waarom van het lijden, maar om het nut van het lijden.

  1. Lijden hoort bij het navolgen van de Heere Jezus. Wij vinden dat vaak moeilijk, omdat wij veel comfort hebben in het westen. Als Christus iemand roept, dan roept Hij naar het kruis (Dietrich Bonhoeffer). Een weg met beproevingen. Zijn wij daarop voorbereid? Zijn wij daartoe bereid? Vervreemding, verdrukking en vervolging. Eerst was er vervreemding, mensen waren bijzonder. Langzaam slaat dit om naar verdrukking. Er komt een kentering in de samenleving, zeker ook als het gaat om de beeldvorming rondom christenen en kerkdiensten.
  2. Lijden betekent ook dat je gemeenschap hebt met Christus. De eerste christenen konden zich over het lijden verblijden. Het lijden is dan een gave. (Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden; Filippenzen 1: 29).
  3. Lijden is ook bedoeld om jou los te maken van de wereld en de zonde (hebzucht, liefde tot de wereld, verslaving, drang naar eerzucht en status). God laat niet toe, dat iemand Zijn plaats inneemt. Christus kan het niet hebben, dat iemand zijn gave meer liefheeft dan Hemzelf. Zo kan het lijden ook een middel zijn om je los te maken van deze wereld.
  4. Het lijden maakt je geloof sterker.
  5. Lijden zorgt ervoor dat je heel dicht bij de Heere bent. Hij wil juist in het lijden heel dicht bij je zijn. Het is gemeenschap met de Heere Jezus. Dat hebben heel veel mensen mogen ervaren.
  6. Lijden maakt indruk op anderen. Zowel op gelovigen als ongelovigen. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Dan denken de mensen, die heeft iets, wat ik niet heb.
  7. God geeft ook lijden, zodat wij meer gaan zien op het Woord van de Heere. Het vraagt veel discipline om in tijden van voorspoed trouw te zijn. Gods Woord moet alles voor je worden.

Het is niet om het lijden te verklaren. Het lijden blijft iets van een mysterie. God gebruikt het lijden om Zijn doelen in jouw leven te bereiken. Om je geloof te beproeven en het sterker te maken, om je los te maken van de wereld, om gemeenschap te hebben met Christus, dichter bij de Heere Jezus te zijn en anderen tot jaloersheid wekken. Op het moment dat het er is, is er geen blijdschap. Als God slaat, dan slaat Hij als een Vader met medelijden. Krijg je dan altijd antwoord? Nee. De Heere is Zelf het antwoord. Bij Hem zul je schuilen. Voor Zijn aangezicht sterven de vragen weg en dan kun je zelfs Hem voor je kruis danken. God heeft Zelf het kruis gedragen, daarom is er voor ons genade. Genade die al onze kruisen dragelijk maakt. Want mijn genade is U genoeg.

Vragen:

Hoe kunnen we ons voorbereiden op vervolging?

Er zijn of er komen nog zachte vormen van verdrukking. Voorbeelden hiervan zijn trouwambtenaar afzetten, ANBI status afpakken, YouTube blokkeren. Laat jezelf niet bang maken. Wees voorbereid door het gebed.

Als lijden tot zegen is, mag je dan wel vragen om hiervoor bewaard te blijven?

Nee, want er zijn geen voorbeelden van in de Bijbel. De mensen verspreiden zich (vluchten). Lijden doet pijn. We moeten het niet bewust opzoeken.

Kun je zonder kruis ook dicht bij de Heere leven?

Ja, dat kan. Het zou vreemd zijn als het nooit komt. God zal een kruis zenden.

Hoe breng je liefdevol een hoopvolle boodschap?

Luisteren, niet als de vrienden van Job. “Ik heb de antwoorden niet”, kun je ook gewoon zeggen. Heb je deze dingen al bij de Heere gebracht in gebed?