Skip to main content

D.V. donderdag 16 september ’21 zal de bidstond met als thema ‘Waakt en bidt’ gehouden worden. Deze bidstond staat in het teken van het gebed. Iets wat zo belangrijk is, zeker in deze tijd. En hoe kan RealTime dit seizoen beginnen zonder gebed? Jij en ik zijn in alles wat we doen zo intens afhankelijk van de drieënige Heere.
Het zal een krachtige opening zijn van het nieuwe seizoen waarin drie subthema’s behandeld zullen worden.

 

  1. Ontwaakt u die slaapt, door ds. W.J. van den Brink
  2. Waakzaam en nuchter zijn, door ds. C.W. Hoek
  3. Een toekomst vol van hoop, door ds. L.W. den Boer

De Heere Jezus roept ons immers tot het volgende toe op; “Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak” – Matth. 26:14

We moeten dus waken en bidden. Waken voor, hoe de Bijbel het zo mooi kan zeggen, de listige omleidingen van de duivel. Om niet in de strikken van de zonden te trappen, zodat we blijven haken in die zonden. Nee, waken en bidden. Focus op Hem houden. “Ziende op Jezus, de overste Leidsman” – Hebr.12:1,2.
Bidden of de Heere Jezus elke dag weer opnieuw je hart schoon wil wassen met Zijn bloed.
Want verder in de tekst staat; “De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.” We vallen telkens zo vaak in de zonden. We zijn van ons zelf zo zwak en hebben uiteindelijk onszelf maar op het oog, en niet God -> zondaar -> doelmisser.

“Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden –” Efeze 2:4-5

Want een wonder; God gaf Zijn Zoon om ons te redden van de eeuwige ondergang. Amazing grace!

Daarom zijn we, ook komend seizoen, zo afhankelijk van Zijn zegen. Zonder kunnen en willen we niet. Alle eer aan Hem!

Daarom nodigen wij jou van harte uit deze bidstond bij te wonen. Hoe je je kunt opgeven, kun je terugvinden in de berichten op onze social media-kanalen. Deze avond is ook live mee te volgen via het Youtube-kanaal van RealTime.

Wij zien er naar uit jou te ontmoeten deze avond! Kun je niet aanwezig zijn, maar wel live meekijken? Ook dan hopen wij dat jij een gezegende bidstond zult ontvangen! De liturgie voor de bidstond vind je binnenkort hieronder.

De link naar de livestream is het volgende adres; https://www.youtube.com/watch?v=Ul9sBiHvI00