Skip to main content

De eerste RealTime-avond komt er weer aan!!
Op D.V. zaterdagavond 9 oktober hoopt ds. M.M. van Campen te komen spreken over het thema ‘De vreze van de Heere, wat is dat nu eigenlijk en hoe krijg je dat?’

Wat is ‘de vreze van de Heere’ eigenlijk? Want ‘vrezen’ is toch bang zijn? Moeten we dan bang zijn voor God?
God zegt toch Zelf in Zijn Woord dat God liefde is?! Of is ‘vrezen’ een ontzag hebben?
In psalm 25 echter zingt de dichter;

“Wie heeft lust den HEER te vrezen,
‘t Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand’len moet.”

De dichter, David, heeft het hier over ‘lust’ hebben om de Heere te vrezen. Is ‘de vreze van de Heere’ dan een soort liefhebben?

Dit en allemaal van zulke vragen zullen worden behandeld of kunnen worden gesteld tijdens de RealTime-avond van D.V. zaterdagavond 9 oktober.

De avond begint om 19.45u en wordt gehouden in de CSG Prins Maurits, Koningin Julianaweg 57 in Middelharnis. Wel is er momenteel nog veel onduidelijkheid over hoe de avonden van D.V. komend seizoen eruit gaan zien m.b.t. de coronamaatregelen. Houd daarom goed de social-media kanalen & de website in de gaten. Via deze kanalen houden we je op de hoogte.

We kijken er naar uit om jou te ontmoeten en samen nieuwe zaken te leren vanuit Gods Woord. Tot DV 9 oktober!