Skip to main content

DV zaterdag 7 november zal er weer een digitale RealTime- Jongerenavond worden gehouden. Ds. R. van Kooten hoopt te komen spreken over het thema ‘De zon komt op’.

Je hebt vast wel eens een zonsopkomst gezien. Heb je er wel eens op gelet wat er allemaal gebeurd bij zo’n ‘sunrise’? Eerst was het donker, maar beetje bij beetje wordt het licht. Zo is het ook in het geestelijke leven. Wij zijn allemaal van nature in het donker en leven daar ook in. Maar als de Drie-enige God met Zijn licht over en in je leven gaat schijnen, gaat er letterlijk en figuurlijk een wereld voor je open. Echter zijn er moeilijke dingen die je door Gods Geest leert zien. Je gaat bijv. zien dat je telkens weer geneigd ben om naar die duisternis terug te keren.. of je gaat zien dat je eerst in de duisternis leefde en dat je voor jezelf leefde en Zijn genade helemaal niet nodig vond. Dat zijn pijnlijke dingen, die wij als mensen moeilijk vinden om te zien, omdat we dan zien dat we God daarmee zoveel verdriet doen..
Anderzijds zie je ook weer zulke schitterende zaken, zoals dat Hij, de drie-enige God Zélf, uit liefde de zon in je leven heeft doen opgaan om je Zijn genade te bewijzen. Om je, door het volkomen en verzoenende werk van Zijn Zoon, te redden voor de eeuwige ondergang! Amazing Grace!

In de Bijbel wordt er gesproken over ‘de zon der gerechtigheid’.
‘Voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn’ (Maleachi 4:2).

Wat een heerlijk rijke belofte, hè? Want als de zon gaat schijnen, dan zie je ook de gevaren die er in deze wereld zijn. Nou, dán zegt God Zélf: “Schuil maar bij Mij, onder Mijn vleugels.” Onder Zijn vleugels zal dan ook genezing zijn voor diegenen die verbroken zijn van hart, dus die het zelf niet meer kunnen. Zo in vertrouwen opzien tot Hem.

U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult ons hart steeds weer,
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben,
ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.

Is de zon van Gods liefde en genade al in jouw leven opgegaan? Nee? Pleit dan maar op die belofte uit Maleachi 4:2, met het eenvoudige gebed: “Heere, leer mij U te vrezen. Leer mij naar Uw wil te handelen (psalm 86).”

Oja, en als je dan weer in het donker bent van deze wereld. Met eerbied gesproken ‘Gods zon gaat nooit onder’. Wees dan een reflector die Zijn licht weerkaatst naar de omgeving waar je bent.

De RealTime-avond zal weer m.b.v. de YouTube livestream worden uitgezonden. We hopen om 19.45u te starten. Tot DV de 7e november.