Skip to main content

DV zaterdag 8 mei hoopt ds. C. Van Zwol te komen spreken over het thema ‘Dienend leven.’

Enkele weken geleden was het Goede Vrijdag & Pasen. De Heere Jezus zei Zelf dat Hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen.

‘Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.’ ~ Mattheüs 20:28

De Heere Jezus, Die dus niet in deze wereld is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Het dienen van Zijn Vader. Zijn wil te doen. Hij moest (uit liefde voor ons en om de wil van de Vader te doen) de dood in, om zo voor ons eeuwig leven te kunnen bewerkstelligen en de (geestelijke) dood te doden. De dood die wij hebben verdiend en, als we Hem (nog) niet in een waar geloof kennen, ook verdienen.

Maar nu voor ons; Hebben wij een dienend leven? Zeker, God dienen. Maar ook de mensen om je heen. Dat wil zeggen, concreet wat betekenen voor de mensen om je heen.

Over dit thema zal Ds. C. Van Zwol op DV zaterdagavond 8 mei komen spreken, op de (online) RealTime Jongerenavond.

Bid je ook deze keer mee om een gezegende avond?