Skip to main content

Op zaterdagavond 8 oktober jl. sprak ds. T.A. Bakker op RealTime over het thema ‘Geloven: ónze opdracht of Gods gave?’

Hieronder enkele aantekeningen welke zijn gemaakt tijdens de lezing:
Geloven is de kern én een bevel van Christus. Het voorbeeld wat is gebruikt is dat van de cipier uit Handelingen 16:30,31;

30 en hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om zalig te worden?
31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

God rijkt ons de hand door middel van Zijn Zoon. Hij wil dat wij onze hand in Zijn hand (leren) leggen.
Niet het geloof, maar ongeloof is beledigend tegenover onze grote God.
Verder werd erop aangespoord om niet afwachtend te zijn, de cipier deed dat namelijk ook niet. Er staat namelijk; Geloof in de Heere Christus en u zúlt zalig worden.

Het geloof is geen muur maar een poort.

God geeft en werk het geloof als Hij daarom vraagt. Met de ene hand eist God en met de andere hand geeft God.

Geloven is gehoorzamen aan God bevel. 

Focus op Hem, en voor je het weet geloof je in Hem!
Hoe meer je van Jezus ziet, hoe makkelijker is het om te geloven.