Skip to main content

Op D.V. 8 oktober hoopt ds. Bakker te komen spreken over het thema ‘Geloven: ónze opdracht of Gods gave?’

We hopen met elkaar dus over geloven na te denken. Het geloof is heel belangrijk. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, zegt Hebreeën 11 vers 6. Terwijl dat precies is wat de Heere van ons vraagt: Hem liefhebben, dienen, eren. Dat kan dus niet zonder het geloof. Maar wat is dan precies geloof? Wat is geloven?

Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. ~ Hebr. 11:1

In de Bijbel staan heel veel voorbeelden van mensen die geloven. Soms staat het er letterlijk, soms staat het er niet zo duidelijk, maar zie je het in hun leven. Daarom is het ook zo belangrijk om goed de Bijbel te lezen, want dan zie je wat God voor geloof houdt en hoe Hij dit werkt in het leven van mensen.

In de Heidelbergse Catechismus, Zondag 7 wordt uitgelegd dat een waar geloof niet alleen een zeker weten is, waardoor ik alles voor waar houdt wat God mij in Zijn Woord openbaart, maar ook een vast vertrouwen, dat ik vergeving van zonden en het eeuwige leven van God ontvang. Dat geschenk is pure genade, dat ik alleen maar krijg vanwege het werk en offer van de Heere Jezus. Hij heeft het verdiend.

Nu de volgende stelling;

‘Het is óf óf. Geloof is Gods opdracht aan ons, óf geloof is Gods gave aan ons. Dit valt gewoon niet te combineren.’ 

We zien je graag op DV de 8e van oktober om hier verder met elkaar over na te denken. Voel je welkom!