Skip to main content

Op zaterdag 5 november jl. sprak ds. M.C. Schreur uit Hervormd Ouddorp over het thema ‘Godsbeeld en zelfbeeld.’

Een van onze vrijwilligers heeft een samenvatting geschreven over deze avond, welke hieronder terug is te lezen.
Daaronder staan twee vragen die op de avond gesteld zijn.

Hoe gaat het met jou? Lichamelijk, psychisch, geestelijk. Ben je gezond? Hoe kijk je tegen jezelf aan? Hoe is het dan geestelijk? Leef je dicht bij God? Leeft de gemeente van Christus als een bruidsgemeente? Zien wij uit naar de Heere Jezus? Leef je uit het offer van Hem? Zijn je zonden vergeven? De geestelijke machten gaan dag en nacht door. Het gaat om geld, beroemdheid. Dat maakt dat je gelukkig bent, zeggen ze. In hoeverre denken wij dat stiekem ook? Alleen bij de Heere is geluk. Wie bepaalt hoe geluk eruit ziet? Wij bepalen hoe wij eruit moeten zien op basis van wat wij zien. Dan komt er een minderwaardigheidscomplex. God weet hoe wij eruit moeten zien. Alleen gewicht geven aan wat God zegt. Wie van de influencers gaat jou helpen als je gaat sterven? Hoe gaat het met jou geestelijk? Wat doen wij ermee, als wij een negatieve reactie krijgen? De duivel komt alleen om te slachten, te stelen en te verderven. Alleen de Heere Jezus moet je volgen! Als je voor God staat zullen alle stemmen staken. Luister naar de Heere Jezus! Een minderwaardigheidscomplex komt altijd voort uit hoogmoed. God is genadig. Vertrouw op de Heere!

Hoe kun je oprecht bidden als je een zondig hart hebt?
Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden? (Lukas 11:13). Als je niet ziet dat je Heilige Geest nodig hebt, dan heb je Hem juist nodig. Alles wat je zal begeren, zal God doen in Zijn Zoon. De Zoon van God is gekomen op te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

Hoe kun je ongelovige leeftijdsgenoten bij de kerk betrekken zonder je te schamen?
Het gaat om God. Het gaat niet om de meerderheid of de wereld. Vrijmoedigheid is bereidheid om te lijden. Verwacht veel van de Heere. De Heere gebruikt ook je karakter. De Heere kan alles en wil je helpen. Vul je met het Woord!