Skip to main content

Op zaterdagavond 27 november 2021 kwam Evangelist H. Bor spreken over het thema ‘Hoe breng ik mijn naasten Gods boodschap?’

Bij deze een samenvatting van de avond.

Deze lezing wordt gehouden naar aanleiding van Mattheüs 14: 13-21. In de samenvatting zullen er verwijzingen gemaakt worden naar dit Bijbelgedeelte.

Hoe breng ik de boodschap van het Evangelie als ik niet bewogen ben met mijn naaste? Hoe kan ik mijn naaste bereiken? De Heere Jezus was in een woeste plaats en hij was bewogen over de schare (vers 14). De mens heeft God de rug toegekeerd, maar God laat de schepping en de mens niet los. Hij heeft Zichzelf gegeven en is het oordeel ondergaan. De straf die voor ons was, heeft Hij gedragen. De Heere Jezus stuurt deze mensen niet weg. De bewogenheid is er van nature niet. We lopen onze naaste voorbij, maar wij moeten ons brood uitwerpen op het water en dan zul je ontvangen na vele dagen (Prediker 11: 1). Wij moeten bewogen zijn met onze naaste. Hoe kun je nu al die duizenden te eten geven? Want dat is wat Jezus tegen Zijn discipelen zegt: Geeft gij hen te eten (vers 16)! Hoe is het mogelijk om je naaste te vertellen? Hoe zal ik het gesprek openen? Het gaat allereerst om bewogenheid. Er zijn 5 broden en 2 vissen. De Heere is toch almachtig, maar Hij is ook mens. Leeft dit voor ons! De Heere Jezus bidt eerst tot Zijn Hemelse Vader en Hij begint met een dankgebed. Wij moeten ook vragen of de Heere onze mond opent. Dan geeft de Heere ook woorden als je die nodig hebt. Als iemand echt kwaad wordt, dan zit er vaak wat achter. Er is geen gebed wat niet verhoord wordt. De Heere Jezus doet namelijk het gebed over. Hij pleit bij de Hemelse Vader, maar Hij pleit wel alleen voor wat we nodig hebben. We hebben vergeving, verzoening en vrede nodig met God. Als het brood wordt gebroken zijn de manden vol (vers 19). In het Koninkrijk van God is ook alles vol. Een schaap wat geen Herder heeft, gaat dwalen en is een prooi voor de dieren. Als je zonder God bent, dan zwerf je van het één naar het ander. Hoeveel mensen zijn niet stuurloos en laten zich meeslepen? Maar Jezus zegt: Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder (Johannes 10: 19). God legt de woorden in de mond. God ziet alles! God doet Zijn werk met eenvoudige woorden. De Heere vraagt ook getrouwheid. Voor ons is het altijd onmogelijk. Op straat gaat het altijd anders dan je denkt! Gaan we met ontferming en delen we ook uit? De discipelen gaan het brood ook uitdelen. Er is overvloed en dat is zichtbaar (vers 20). Er moet orde zijn in Gods Koninkrijk. Sterven dat is tegen ons eigen vlees in. We moeten lijden. De Heere opent het hart. De Heere maakt plaats in ons hart. Het grote wonder is al gebeurd. Als je al die mensen ziet, heb je dan ook geen zin om het die mensen te vertellen? Geeft gij hun te eten! Onmogelijk om het Woord door te geven, nooit van zichzelf verwachten. Alleen getuigen en niet overtuigen. Dan kan alleen als je het zelf hebt gezien. Als de liefde van God in onze harten is, dan weten we wie Hij is.

Vragen:

Heeft u praktische handvatten?

– Hoe is de sfeer? Er moet eerst vertrouwen zijn.

– Goed naar de gesprekken luisteren. Misschien kun je daar op inhaken.

Hoe horen we Gods stem in ons hart?

– God spreekt soms heel hoorbaar en soms ook niet.

– Als God in je hart komt, dan schrijft Hij de wet in je hart.

Hoe ga je om met iemand: jij je geloof, ik mijn geloof?

– Blijf getuigen!

– Je kan een ander niets afnemen.

– Altijd iets van Gods liefde laten zien. Wij hebben een God van liefde.

Heeft God iedereen geroepen tot een evangelist?

– Ja, je mag altijd goed spreken van God. Dan komt het ook naar jezelf toe. Je moet altijd getuigen van God in liefde. Ben je met ontferming bewogen?