Skip to main content

DV zaterdag 10 april hoopt ds. P.J. Visser te komen spreken over het thema ‘Ik geloof de opstanding en eeuwig leven.’

Afgelopen weekend hebben we Goede Vrijdag & Pasen gevierd. De Heere Jezus, Die (uit liefde voor ons en om de wil van de Vader te doen) de dood in moest om zo voor ons eeuwig leven te kunnen bewerkstelligen en de (geestelijke) dood te doden. De dood die wij hebben verdiend en, als we Hem (nog) niet in een waar geloof kennen, ook verdienen.

En dan de opstanding om zo de dood daadwerkelijk te overwinnen. Maar nu de vraag; Geloven wij dit? Of vinden we het een mooi en ingrijpend verhaal en blijft het daarbij? Uiteindelijk komt wel de vraag naar jou en mij toe; ‘Welke uitwerking heeft Jezus’ lijden en sterven op ons?’

Over dit thema zal Ds. P.J. Visser op DV zaterdagavond 10 april komen spreken, op de (online) RealTime Jongerenavond.

Bid je mee om een gezegende avond?