Skip to main content

“Een kruis is een martelwerktuig. Een manier om iemand zo langzaam mogelijk en met zo veel mogelijk smaad te laten sterven. Dat roept weerstand op. Jezus stierf ook aan het kruis. Dat riep ook weerstand en ergernis op; maar tegelijk is het kruis van Christus de plaats waar Hij de zonden der wereld wegdraagt. Daarom altijd dat kruis!”

 

Als jij denkt aan het kruis van Christus, roept dat weerstand op bij je? Ergert het kruis je? Kun je buiten het kruis van Christus om? Allemaal vragen die samenhangen met het thema ‘Altijd maar dat kruis’. Proponent Visser hoopt over dit thema op 12 oktober 2019 te komen spreken. Je bent van harte welkom!

 

De avond begint om 19.45 uur in de CSG Prins Maurits, Koningin Julianaweg 57 te Middelharnis. We hopen je daar te ontmoeten!

 

Prop. Visser