Skip to main content

DV zaterdag 13 maart hoopt ds. K. Hak te komen spreken over het thema ‘Leven door de kracht van het Evangelie.’

Even een vraagje: Het Evangelie, wat is dat eigenlijk? Je hoort er vast vaak genoeg over praten. In preken wordt juist vanuit het Evangelie gepreekt. In de Bijbel/ Door Zijn Evangelie, komt God Zélf tot ons. Door het Evangelie gaan we leren zien wie God is en dat God zelfs Zijn eigen Zoon naar deze wereld stuurde, om jou te redden.. Waarvan? Nou, van de eeuwige ondergang..

Ook is het Evangelie onze bron waaruit we mogen putten. De Bron waar we onze troost vandaan mogen en kunnen halen. We op beloftes mogen pleiten. Er staat zelfs dat het Evangelie een kracht Gods tot zaligheid is.

En voor wie is het Evangelie eigenlijk?

Deze en al zulke vragen hopen we te behandelen op de RealTime jongerenavond van DV zaterdag 13 maart.

 

Graag hopen we je digitaal te ontmoeten op DV 13 maart 2021. We bidden om een gezegende avond. Bid je mee?