Skip to main content

Afgelopen 26 november ’22 , de laatste RealTime-avond van het jaar 2022, sprak broeder Dick Pieterman over het thema ‘Leven door genade.’
Bij deze dan ook een samenvatting van de avond.

Je hart veranderen door Gods genade. Bij bekering heb je genade nodig en daarna elke dag weer. In genade word je in afhankelijkheid gebracht. De wet kan de mens niet beter maken. Het laat de zonde zien. De discipelen gingen allemaal naar de synagoge, maar ze kenden God niet. Ze hebben Hem gezien, gezien hoe Jezus is. Jezus zal ieder mens maken naar zijn evenbeeld. In de gebrokenheid ziet God zijn toekomstige kinderen. De discipelen hebben Hem aanschouwd. Ze hebben de heerlijkheid aanschouwd. De zonde zal geen heerschappij voeren. Zonden is het geheel wat gekomen is, door de zonde. Iedereen heeft te maken met de gevolgen van de zondeval. Niet meer onder de wet, maar door de genade. Genade heeft te maken met het geloof. De wet met de werken. Je moet gebroken bij Jezus komen. De wet moet ons bij Christus brengen. Hij benadert iedereen als waardevol en kostbaar. Jezus ontkent de zonde niet. Hij biedt Zichzelf als de oplossing aan. Genade vraagt ook om heiligheid. Genade laat God het doen. De Heere Jezus wil ons helpen. Hij wil geven wat ik niet heb. Er is altijd genade. God wil een nieuw hart en een nieuwe Geest geven. Genade is onverdiende gunst. Genade wordt geschonken als een gift. Geloven is erkentenis van de waarheid. Allen mogen tot Jezus komen, die vermoeit of belast zijn. Komt allen tot mij, zonder enige voorwaarde. De kracht zit in de ontmoeting. Je hebt iedereen nodig in het geloof. We moeten beseffen wat Gods genade is. Genade is leren omgaan met geloof. God heeft alle dingen verzoend door het bloed aan het kruis. Alles wordt ons geschonken. Stel je hoop alleen op de genade van God (1 Petr. 4). Genade en vrede worden dan vermenigvuldigd als je God leert kennen. Mijn goddelijke kracht heeft je alles gegeven. Mijn ogen zijn bestendig op de Heere. Hij heeft geroepen door Zijn heerlijkheid en deugd. God wil niet dat je probeert zo te zijn als Hem, maar dat je op Hem gaat lijken. Wat wij niet hebben, dat heeft Hij. Hij is betrokken op jouw leven. Geef de Heere je hand! Ik heb de Heere nodig, elk moment, elk ogenblik. Hij is het alles waard!

 

Vragen:

1. Elke dag heb ik stem dat ik geen kind van de Heere ben, terwijl ik Hem wel ken. Hoe moet ik hiermee omgaan?
Je moet leren niet naar de stem te luisteren. je bent een kind van God, omdat je Hem kent. Je moet jezelf niet beoordelen. De Heere beoordeelt ons. Die Hem aangenomen hebben, die zijn kinderen van God. Er is Eén Iemand die waardig is! Je moet vernieuwd worden van je denken!

2. God is liefde, maar God is ook rechtvaardig. Hoe verklaart u dat?
Je mag dingen niet wegpraten of goed praten. God kan niet zomaar vergeven, daarom heeft Jezus de straf gedragen. Elke zonde heeft te maken met straf. God vergeeft op basis van rechtvaardigheid. O God, ik heb U nodig!

3. Hoe kun je elke dag uit genade leven?
Elke dag beginnen met gebed en danken. Beginnen met dankzegging. Het heeft te maken met relatie. De hele dag met Hem leven. God is er ook in hoogten en diepten. God wil betrokken zijn. Dat vraagt om een stukje discipline. De waarheid maakt vrij. Eerlijk zijn naar God. God houdt van oprecht. Op God gericht blijven.

4. Hoe staat genade ontvangen in relatie tot uitverkiezing?
God heeft zondaren uitverkoren. Er is genade uit verkiezing. God kiest uit wat verkoren is. Als je in God gelooft, ben je uitverkoren. Als je bij Jezus hoort, dan ben je uitverkoren. In het nieuwe Testament heb je een wet van de vrijheid. Als genade komt, ga je anders leven. Verwonderd ben je van de Heere Jezus. Het Evangelie is een kracht van God. Je moet naar Jezus gaan. Het is de ontmoeting die je christen maakt. God ontmoet je door Zijn Woord heen.