Skip to main content

Allereerst willen wij als RealTime jullie de zegen van de HEERE toewensen voor het nieuw begonnen jaar 2020! Dat je veel aan de troon van God te vinden bent, dat je Hem leert koesteren in liefde en dat je mag groeien in gehoorzaamheid aan de Schriften! Een leven dicht bij Hem, dat is verreweg het beste!

D.V. zaterdag 11 januari 2020 hopen we weer de eerste avond van het nieuwe jaar te organiseren. Het thema is: ‘Vreugde in Hem’. Ds. K den Boer hoopt met ons stil te staan rondom dit thema vanuit met name Psalm 1.

1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;
2 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.
3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.
4 Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft.
5 Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.
6 Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan.

Ds. K den Boer schrijft over zichzelf, en over dit thema: Ik ben Ds. K. den Boer, predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente te Sirjansland/Nieuwerkerk en ik kom spreken over ‘Vreugde in Hem’. Na bijna 20 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt en bij Defensie, nu werkzaam in de gemeente van ‘Sir’. Getrouwd, vader van 5 kinderen, Eén van de onderwerpen waar ik me bezig houdt is hoe wij de Heere hebben te dienen. Hoe eren wij God? Maar ook: hoe kunnen wij laten zien aan de wereld om ons heen dat God dienen een vreugde ís! En waarom is dat zo belangrijk? Wat is nu die vreugde? Hoe kun je die vreugde zelf ervaren? Kan dat wel? Mág dat wel? Vreugde in God, is dat mogelijk hier op deze aarde? Is dat belangrijk? Is het noodzakelijk? Op al deze vragen gaan we een antwoord formuleren, vanuit het perspectief van de Psalmen en dan met name Psalm 1. 

Wat geeft nu échte, alles vervullende, ware vreugde?

Wat geeft jou nu écht vreugde? Is dat het hier en nu? Je baan, je studie, je vriend of vriendin, je maten of vul zelf maar in wat voor jou van toepassing is. Is er in het vergaren van die vreugde ook plaats voor de vreugde van God? En hoe moet je die vreugde dan ervaren? Hoe houdt je het vast?

Over al deze dingen hopen we na te denken op 11 januari. Het beloofd een mooie avond te worden! Je bent weer van harte welkom in de CSG Prins Maurits, waar we om 19:45 uur beginnen. Trommel je vrienden en vriendinnen op, laat je plekje niet leeg! Wees welkom!

Ds. K. den Boer