Skip to main content

Wees heilig, want Ik bén heilig. Dat is het thema waar we, met Gods hulp, over na hopen te denken tijdens de livestream van RealTime op DV 13 februari 2021, waarbij ds. J.J. ten Brinke, predikant in de hervormde gemeente van Oud-Beijerland, hoopt te komen spreken.

Heilig, wat betekent dat eigenlijk? Je hoort vaak tijdens preken/lezingen/meditaties dat God oproept om heilig voor Hem te leven. Ten diepste betekent heilig, apart gezet. Anders dan anderen in deze wereld. Wij, Christenen, leven met een doel op deze aarde. Een doel van eeuwigheidswaarde.. Denk daar maar eens over na. Om maar gelijk de lijn te trekken naar ons allemaal… Sterven; wat als ik nu kom te overlijden?! En dan?!… Eeuwigheid?..

Je weet vast wel met welk doel wij op deze aarde leven, toch? Dat is om geheel voor Hem te leven. Dat is toch het doel van een christen op deze aarde? Dat we door alles heen door geloof op Hem mogen zien en alles van Hem verwachten, en zo een reflector van Hem mogen zijn in deze wereld en Zijn licht in je vriendengroep, of in je gezin, of op school mogen, ja eigenlijk moeten, verspreiden.
De Heere God zegt Zélf in Zijn woord het volgende daarover:

“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” – Efez. 2:10 –

 

Maar nu dat heilig leven. Wat zou dat betekenen? In de brief van de apostel Petrus staat het volgende:

“Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.” – 1 Petrus 1:15-16 –  

 

We worden dus opgeroepen om een heilige levenswandel te hebben. Dus in alles wat we doen en denken op God gericht te zijn. Dán zullen de mensen om ons heen ook aan ons zien dat we niet meer voor onszelf leven, maar voor de liefdevolle God, Die Zijn Zoon naar deze wereld zond, om ons te verlossen van de eeuwige dood. Wat een wonder.

Zing je het samen met ons mee?

Heilig, heilig, heilig
Heer, God almachtig
vroeg in de morgen
word’ U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig
Liefdevol en machtig,
Drievuldig God,
die één in wezen zijt.

Graag hopen we je digitaal te ontmoeten op DV 13 februari 2021. We bidden om een gezegende avond. Bid je mee?