Skip to main content

Beste jongere,

D.V. zaterdag 26 november 2022 staat de laatste RealTime jongerenavond gepland van 2022. Deze avond zal het gaan over ‘Leven door genade’. Dick Pieterman uit Zwijndrecht hoopt hierover te spreken. Hij zal dit behandelen naar aanleiding van Romeinen 5 vers 15 tot en met 21.

15Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. 16En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één; want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. 17Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.
18Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. 19Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden. 20Maar de wet is er bijgekomen, zodat de overtreding toenam; waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden, 21opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here.

Dick Pieterman is op latere leeftijd getrouwd met Ineke en heeft 25 jaar de Heer gediend in opvang en zendingswerk in Zuid-Frankrijk. Ze hebben geen kinderen, maar hebben het voorrecht veel geestelijke kinderen te hebben. Dick is een gevraagd spreker in Nederland en buitenland. Zijn passie is om te laten zien hoe mooi, liefdevol en genadig de Heer Jezus is.

Hij wil jou vast aan het nadenken zetten met deze vraag: “De zonde zal niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade”, Rom. 6:14. Denk je dat dit mogelijk is in dit leven? En hoe dan?
We nodigen jou heel graag uit voor deze avond! De avond wordt gehouden in de CSG Prins Maurits, Kon. Julianaweg 57 in Middelharnis. De inloop is vanaf 19.15 uur, we starten om 19.45 uur. Wees welkom!
Ook Dick nodigt jou graag uit: