Skip to main content

Lieve jongeren en andere betrokkenen van RealTime,

Wat hebben we ontzettend uitgezien naar de RealTime avond van 14 maart. Vele keren hebben we op de social media jullie opgewekt om te komen luisteren naar het Woord van God, de God van jouw doop!

Echter, in een maand tijd kan veel veranderen. Een maand geleden was het beruchte coronavirus nog iets van ver weg. Inmiddels is het heel dichtbij gekomen. Nederland is in rep en roer. Het RIVM heeft inmiddels het dringende advies gegeven evenementen waarbij meer dan 100 mensen samenkomen af te lasten. Vele evenementen worden afgelast. Kerkdiensten worden opgeschort, conferenties zijn afgeblazen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

We hebben als RealTime samen nagedacht of wij de jongerenavond door moeten laten gaan. Daarin hebben wij besloten, mede door meerdere adviezen, om de RealTime avond van 14 maart niet door te laten gaan. We delen dit mee met pijn is ons hart. We willen zo graag met jullie samenkomen rondom het Woord! De weg wijzen naar de Zaligmaker! Maar ook wij hebben onze verantwoordelijkheid te nemen voor jullie. Wij hopen dat jullie hiervoor begrip op kunnen brengen.

We gaan proberen het thema dat 14 maart stond gepland ‘In het water van de doop’ mee te nemen naar het volgende seizoen en hopen dat de spreker die zou komen dan ook bereid is om met jullie na te denken over dit thema. Wij houden jullie daarover op de hoogte.

Kijk eens een lezing terug van RealTime, er is immers voedsel genoeg! Daarnaast willen wij jullie nog een gedeelte uit Gods Woord meegeven.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw. (Psalm 91 vers 1 en 2)

De wereld bloed als uit duizend wonden. Wij mensen denken alles aan te kunnen. Carpe diem! Pluk de dag! Wij regeren! Dit virus gooit dan flink roet in het eten. God beschikt en de mens moet een stap achteruit doen. De mens probeert zich maar te handhaven. Misschien jij ook wel. Lees dan deze tekst eens. Alleen in de schuilplaats van de Allerhoogste ben je veilig! Vrienden en vriendinnen, het is zo belangrijk dat je Hem kent. Zoek Hem, terwijl Hij te vinden is. Roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. Het corona-virus is er niet voor niets. Het roept ons op om terug te keren tot de levende God, omdat we Hem verlaten hebben.

Zoek Jezus veel
Zoek Jezus vroeg
Wie Jezus heeft
Die heeft genoeg!