Wilt u ons helpen?

RealTime wil op een ontspannen maar zinvolle wijze contactmomenten realiseren waarbij jongeren een handreiking gegeven wordt om een antwoord te krijgen op levensvragen die hen bezig houden op het terrein van het geloof in Jezus Christus en het leven daaruit in de dagelijkse praktijk.

Wilt u Realtime een warm hart toedragen in de vorm van een gift? Dat kan middels het donatieformulier onderaan de pagina. Voor andere manieren van sponsoring kunt u altijd contact opnemen. We willen u ook vragen of u Realtime en de jongeren wilt gedenken in uw gebeden.

ANBI

Stichting RealTime is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit heeft als voordeel voor u dat uw gift aftrekbaar is bij de Belastingdienst. Stichting RealTime heeft als ANBI ook een aantal verplichtingen. Een van die verplichtingen is het verantwoorden van de financiën. Daarom is hieronder de financiële verantwoording van boekjaar 2022 en 2023 opgenomen.

Steun ons

Het is mogelijk om via de onderstaande QR code je gift te geven, om zo het werk van RealTime te steunen. Geef je gift via de QR code of via NL60 RABO 0167 7951 04.

Ook kunt u het donatieformulier invullen. Hiermee geeft u aan dat u een gift wilt geven. Alvast hartelijk dank voor uw meeleven in de vorm van financiële steun. Hartelijk dank!