Wilt u ons helpen?

RealTime wil op een ontspannen maar zinvolle wijze contactmomenten realiseren waarbij jongeren een handreiking gegeven wordt om een antwoord te krijgen op levensvragen die hen bezig houden op het terrein van het geloof in Jezus Christus en het leven daaruit in de dagelijkse praktijk.

Wilt u Realtime een warm hart toedragen in de vorm van een gift? Dat kan middels het donatieformulier onderaan de pagina. Voor andere manieren van sponsoring kunt u altijd contact opnemen. We willen u ook vragen of u Realtime en de jongeren wilt gedenken in uw gebeden.

ANBI

Stichting RealTime is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit heeft als voordeel voor u dat uw gift aftrekbaar is bij de Belastingdienst. Stichting RealTime heeft als ANBI ook een aantal verplichtingen. Een van die verplichtingen is het verantwoorden van de financiën. Daarom is hieronder de financiële verantwoording van boekjaar 2021 en 2022 opgenomen.

Givt

Sinds de herfst van 2020 maakt RealTime ook gebruik van de Givt-app. Middels deze app kun je een gift overmaken naar onze stichting. Dit kan eenmalig gebeuren, maar je kunt ook zelf bepalen hoe vaak en hoe lang je geeft! In deze app kun je goede doelen vinden. RealTime is te vinden onder de naam 'RealTime Goeree-Overflakkee'. Klik op onderstaande button om gelijk via Givt te geven!

Ook kunt u het donatieformulier invullen. Hiermee geeft u aan dat u een gift wilt geven. Alvast hartelijk dank voor uw meeleven in de vorm van financiële steun. Daarnaast kunt u ook direct uw gift overmaken naar NL60RABO 0167 7951 04. Hartelijk dank!