Het bestuur van RealTime

Stichting RealTime wordt gerund door actieve vrijwilligers en bestuursleden. We willen jou graag een inkijkje geven in het huidige bestuur. Zo zie jij wie de gezichten zijn achter RealTime.

Erik Bruggeman

Voorzitter

Ik ben Erik en woon in Dirksland. In het dagelijks leven werk ik als Medisch Beeldvormings en Bestralingsdeskundige (MBB'er) in het Erasmus MC in Rotterdam. Ik ben al meerdere jaren betrokken bij RealTime als vrijwilliger en sinds juli 2019 zit ik in het bestuur van RealTime. Het is heerlijk om met leeftijdsgenoten te luisteren naar de woorden van God. Woorden van eeuwig leven! Het is pure genade als je mag inzien dat Jezus Christus ook jouw zonden heeft vergeven en jou de macht heeft gegeven om een kind van God te zijn. Dat gun ik ook voor jou! En daarom zet ik mij in voor RealTime, zodat jij, met zoveel anderen, het Evangelie van Jezus Christus mag horen. De wereld trekt jou als jongere zo hard naar beneden, maar RealTime biedt een alternatief. Het hoofd omhoog, het hart naar boven, want hier beneden is het niet. Het is Jezus Christus alleen. Ik hoop en wens jou van harte toe dat het werk van RealTime voor jou tot eeuwige zegen mag zijn!

Leanne de Jong

1e Secretaris

Mijn naam is Leanne en ik woon in Ouddorp. Ik werk als verpleegkundige in een ziekenhuis in Schiedam op de afdeling Cardio-Long. Tijdens mijn werk ben ik veel bezig met de gezondheid van mensen en ook specifiek met de gezondheid van het hart. Naast de passie voor het zorgen voor het lichamelijke welzijn heb ik ook een passie voor jouw geestelijke welzijn. Hoe is het met jouw hart?
Sinds de zomer van 2019 ben ik onderdeel van het bestuur van RealTime jongerenavonden. Voordat ik mijn plaatsje in het bestuur innam was ik vaak op de jongerenavonden te vinden en daar heb ik enorm van genoten. Daarom geniet ik er nu enorm van om wat te kunnen betekenen voor de jongeren en de mooiste boodschap te verspreiden. Ik hoop dat RealTime voor jou tot zegen mag zijn en dat we met elkaar nog lang Gods naam mogen groot maken!

Albert Leijdens

2e Secretaris

Mijn naam is Albert Leijdens en sinds 2021 betrokken bij RealTime. Eerst als vrijwilliger en vanaf het najaar van 2023 als bestuurslid. Ik werk als assistent-accountant op een accountantskantoor in Zierikzee en studeer voor de functie van accountant.
Ik bezoek al jaren de RealTime avonden en vind het mooi om als jongeren samen bij elkaar te zijn om naar een thema uit Gods Woord te luisteren en te zingen tot Gods eer. Elke avond is er een andere spreker met een boeiend, actueel en aansprekend thema. Juist in deze tijd waarin veel op jullie afkomt is het belangrijk om je vertrouwen op God te stellen. Hij is het alleen die je redding kan geven.
Ik wil jullie van harte uitnodigen om een keer een RealTime avond te bezoeken. Om samen te luisteren naar Gods stem en te zingen tot zijn eer!

Niek Maliepaard

Penningmeester

Dag allemaal, mijn naam is Niek Maliepaard en woon in Ouddorp. Sinds een aantal jaren mag ik voor Realtime vrijwilligerswerk doen. Het fijne bij Realtime is dat het interkerkelijk is. Zo mag ik op de avonden zien, dat het mogelijk is om met elkaar uit verschillende kerkelijke gemeentes te hebben over Het Woord en Wezen van de Drie-enige God. Ook al kunnen we daar nooit met ons verstand over uit komen. We worden allemaal uitgenodigd om een levende bouwsteen van Zijn Gemeente te worden, die door onze Heere Jezus Christus als Zijn bruid word gezien. Ik mag door het genadewerk van de Heere Jezus in mijn leven Gods leiding door Zijn Heilige Geest en Woord ervaren.

Ans Blok

Algemeen lid

Mijn naam is Ans Blok en sinds het voorjaar van 2022 van harte betrokken bij het werk van Real Time. Het is prachtig hoe op deze avonden een Bijbels antwoord gegeven wordt tegen het denken en handelen van deze tijd,
Er komt zoveel op jullie af, jullie jongeren staan er midden in, jullie gaan ons aan het hart! Kom op zaterdagavond naar ons toe om samen met veel andere jongeren te horen dat God het jullie hart zoekt en Zijn genade wil geven. De avonden kan ik beschrijven als bezinnend, gezellig, samenbindend, sfeervol en laagdrempelig en nog veel meer..
Van harte welkom!

William Vink

Algemeen lid

Mijn naam is William Vink, geboren in de zomer van 1997 en ben sinds 2015 bij het werk van RealTime betrokken.
Eerst als muzikant en vanaf het voorjaar van 2019 ook actief als bestuurslid.
Ik ben in de zomer van ’20 afgestudeerd als Medisch Klinisch Analist en sindsdien werkzaam op het laboratorium van het Ikazia ziekenhuis te Rotterdam.
Wat een zegen is het om met elkaar rondom een geopende Bijbel te zijn en hieruit nieuwe zaken te leren, te horen wie God is en wie Hij voor ons persoonlijk wil zijn. Daarom doe ik het werk van RealTime graag om zo jongeren en het Evangelie met elkaar in aanraking te brengen. Dat Hij de rode draad in je leven mag zijn; je levensdoel. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij.
Hoe jong of oud je/u ook bent, leven uit en door Zijn genade is het rijkste wat er is. Opziende tot Hem, op Wie onze verwachting is. Jezus Christus gaf Zijn leven om onze zonden te vergeven en ons te gidsen naar de Vader. En dit alles uit pure genade.
Graag nodig ik je hierbij uit om de RealTime-avonden te komen bezoeken. Samen te luisteren naar Gods stem, zingen tot Zijn eer en bidden om Zijn zegen. Ik hoop van harte u en jullie op de RT-avonden te ontmoeten. Zie ik je daar?!

Britt Muller

Algemeen lid

Hoi hoi! Mijn naam is Britt Muller.
Twee jaar geleden kwam ik voor het eerst op een RealTime avond en daarna als vrijwilliger en nu ook als bestuurslid. Tijdens de avonden kun je mij voornamelijk met een microfoon in mijn handen vinden 😉 Zingen over God en Zijn naam groot maken is het liefste wat ik doe. En dat met zo veel mensen tegelijk; prachtig! Soli Deo Gloria: Alleen aan God de eer.
Doordeweeks ben ik te vinden als Verzorgende-IG in de Vliedberg.
Een tekst die ik jullie graag wil meegeven is Johannes 15:16: "Het is niet zo dat jullie Míj hebben uitgekozen. Ik heb júllie uitgekozen en aangewezen. En Ik wil dat jullie op pad gaan en dat er vrucht aan jullie zal groeien. Vrucht die blíjft. Dan zal de Vader jullie alles geven wat jullie Hem bidden omdat jullie bij Mij horen."
Hij heeft ons uitgekozen als kinderen van Hem. Laten we Hem aanbidden en danken voor Zijn goedheid.
Graag tot ziens op een van de avonden! Welkom!

Martin Grinwis

Algemeen lid

Goedendag allemaal, ik ben Martin en woonachtig op ons mooie eiland, in Stellendam om precies te zijn. Twee jaar geleden kwam ik voor het eerst bij een avond van RealTime en sindsdien ben ik actief betrokken als vrijwilliger en dit seizoen ook als bestuurslid. Ik vind het waanzinnig wat wij met ons team voor jullie als jongeren van Goeree-Overflakkee en omstreken mogen doen.
Een jaar of drie geleden is God ook in mijn leven gekomen, niet omdat ik naar Hem vroeg, maar Hij vroeg mij om mijn hart. En zo vraagt Hij ook jou om jouw hart, om het te reinigen want het bloed van Christus reinigt van alle zonden, om in te wonen, om het te beminnen. De woorden van 2 Korinthe 5 vers 17 geven het zo mooi weer: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.
De naam Jezus is voor mij gaan schitteren, ik mag Hem kennen als mijn Verlosser en Zaligmaker, Hij is voor mij de enige bron van ware vreugde en dat gun ik ook jou! En daarom kom, ja kom en leer Hem kennen.

Annelijn de Waard

Algemeen lid

Mijn naam is Annelijn en woon in Middelharnis. Ik werk als Verzorgende-IG in de ouderenzorg. Ik kom al een aantal jaar naar RealTime en later betrokken als vrijwilliger! Sinds september 2023 zit ik in het bestuur. Ik zorg voor alle socials en doe de verhalen op insta op de avond zelf. Waar ik aan denk bij de RealTime avonden is ontmoeting, maar vooral verdiepen en leren. Veel jongeren hebben vragen en worstelingen over verschillende onderwerpen binnen het geloof. Op de avonden kun je antwoorden krijgen op die vragen en worstelingen en kan je tijdens de ontmoetingen hier nog eens over napraten.
“Zoek Jezus veel, Zoek Jezus vroeg, Wie Jezus heeft, Die heeft genoeg!”
Ik hoop jou graag te ontmoeten op de zaterdagavonden!