Skip to main content

Hoe vond je de eerste jongerenavond van RealTime? Wat was het heerlijk hè! Een avond om de Heere voor te danken! We mochten vele jongeren, ook nieuwe gezichten :), ontmoeten! Prop. Visser sprak naar aanleiding van 1 Korinthe 1 vers 17 t/m 31 met als kerntekst vers 23: wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. 

Een heerlijke lezing! Zomaar een aantal citaten:

“Het is het belangrijkste om het belangrijkste het belangrijkste te laten zijn. En Jezus Christus en die gekruisigd is het belangrijkste! Er is geen andere naam gegeven door wie we kunnen zalig worden, dan alleen door Jezus Christus. Hij is het Fundament!”

“Je hebt de Heilige Geest nodig om het Woord van God te verstaan.”

“Is Christus het middelpunt van je leven, of ben je dat zelf?”

“God stierf in de eerste plaats voor God. Daardoor kon God alleen verheerlijkt worden. En omdat Hij stierf voor God is de weg weer open. Hij stierf in plaats van jou. Zie het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt!”

“Het kruis brengt verdeeldheid. Voor de Joden was het een struikelblok. Voor de Grieken een dwaasheid. Wat is het kruis voor jou?”

Na de lezing hadden we een heerlijke ontmoeting met elkaar en een interactieve beantwoording van de vragen die gesteld werden.

Lezing ‘Altijd maar dat kruis’ – Prop. Visser – 12 oktober 2019

Beantwoording vragen ‘Altijd maar dat kruis’ – Prop. Visser – 12 oktober 2019