Skip to main content

Op donderdag 16 september jl. vond de bidstond namens RealTime plaats met als thema ‘Waakt en bidt’.

We luisterden met elkaar naar verschillende predikanten en subthema’s.

 

‘Ontwaakt u die slaapt’

Ds. W.J. Van den Brink sprak over het thema ‘Ontwaakt u die slaapt’ uit Efeze 5:14;

Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

Waakzaam zijn. Wakker zijn. Paulus constateerde in de gemeente, waar hij deze brief naartoe schrijft, dat ze slapende gemeenteleden zijn. Geestelijk slapend. Engelse predikers noemden vroeger vaak het onderscheid tussen drie soorten mensen; slapende zondaren, ontwaakte zondaren en geredde zondaren.
De ds. noemde het voorbeeld van mensen in een brandend huis, middenin de nacht. De mensen hebben niks door, maar het vuur gaat wel verder. En op een gegeven moment worden ze wakker, doordat mensen op de straat ze wakker maken bijvoorbeeld… en het lijkt het bijna te laat te zijn. Ze staan boven bij het raam… ze waren slapende, zijn ontwaakt maar nog niet gered. Maar nu de vraag; wat doen we, jij en ik? Blijven we in het huis of springen we uit het raam en vertrouwen we op het woord van de brandweermannen dat het veilig is om te springen? Of als je twijfelt, dan spring je nog niet… Oftewel, twijfel is nog geen geloof. Maar wanneer zijn ze veilig en gered? Als ze daadwerkelijk springen en vertrouwen op het woord van de brandweermannen. Wanneer is een ontwaakte zondaar een geredde zondaar? Zodra iemand zich met al zijn schuld en zonden zich toevertrouwd aan de Zaligmaker Jezus Christus.

 

‘Waakzaam en nuchter’

Vervolgens sprak ds. C.W. Hoek over het thema ‘Waakzaam en nuchter zijn’, verbindend uit 1 Thessalonicenzen 5:5;

U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.

Ben je een waker of een slaper? Wandel je met God of slaapwandel je? Want om verloren te gaan hoef je niks te doen. Maar wil je gered worden moeten we wakker worden om met Hem te leven. Bekering is nodig.
Wordt wakker en leef! Laat je hart openen om Christus te zien. Op Hem te bouwen en vertrouwen. Want Hij is het zó eeuwig waard!

 

‘Een toekomst vol van hoop’

Als laatste sprak ds. L.W. den Boer over het thema ‘Een toekomst vol van hoop’, verbindend uit Titus 2:13;

Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.

Hebben jij en ik een perspectief in dit leven? We kunnen veel geld hebben, een goede baan, dure vakanties etc. Maar heb je perspectief? Heb je ook werkelijke verwachting? Ben je met je toekomst bezig? Als je nu in dit leven niet voor God leeft, dan heb je later niks in de hemel te zoeken. Je voelt je daar dan niet thuis. Wat zoeken we? Maar allen die Christus Jezus hebben lief gekregen, die mogen Hem eeuwig loven en prijzen, omdat ze eeuwig bij onze God mogen zijn, omdat Hij Zijn Zoon naar deze wereld stuurde om ons te redden van de eeuwige ondergang. Wat een genade!
Focus je niet op de zaken van dit leven, maar focus je op God! Pak de verrekijker van het geloof maar en kijk over deze zondige wereld naar de eeuwige toekomst; een toekomst vol van hoop. Want dát heeft God Zélf beloofd. Want dan wordt het waar; niemand anders U alleen, leidt ons door dit leven heen! Om dan voor eeuwig bij Hem te zijn!