Skip to main content

Het is alweer bijna twee weken geleden dat de RealTime avond met het thema ‘De laatste vijand’ werd gehouden. Wat was het weer heerlijk om met elkaar na te denken over gedeelten uit 1 Korinthe 15 en Openbaring 20. Heb je nieuwe dingen gehoord? Hoe kijk jij tegen de dood aan? Is de dood voor jou een doorgang naar het eeuwige leven? Of is de dood nog iets afschuwelijks, namelijk geoordeeld worden in de hemelse rechtszaal. We geven hieronder voor jou een korte samenvatting om de gedachten wat op te frissen!

Christus regeert, dat staat in beiden gelezen Schriftgedeelten centraal. We moeten geloven dat Hij Koning is. Hij onderwerpt als Koning al Zijn vijanden onder Zijn voeten, ook de satan. Als laatste, de laatste vijand, de dood. Dit zal plaatsvinden bij Zijn wederkomst. De dood heeft dus niet het laatste woord. Allen die in Christus zijn zullen met Hem opstaan. Dat heeft Hij beloofd. De dood blijft een vijand, maar wel een overwonnen vijand.

Het is wel een vijand en daarom worden we ook opgeroepen om te strijden tegen deze vijand. We hebben heel veel vijanden en daarom hebben we ook een wapenrusting nodig. Wat moet je doen als je vijanden hebt? Je hebt de wapenrusting nodig, je moet kunnen strijden en bekwaam zijn om te strijden.

Als je niet strijdt in het leven zul je die laatste vijand niet kunnen overwinnen. Hij geeft ons er de middelen voor. Hij is de generaal. Geloven is namelijk een levenslange strijd. 

Wie het geloof heeft hoeft niet bang te zijn voor de laatste vijand. Hij heeft de dood al overwonnen. Dan ben je gekocht door Zijn bloed. Het geloof is alles in Gods handen laten en dat kan niet in eigen kracht.

De geestelijke wapenrusting heeft één aanvalswapen: de Bijbel. Als die laatste vijand je benauwt, gebruik Gods Woord en pleit daarmee op Zijn beloften! Hij heeft ook deze vijand overwonnen!

Wat er dan overblijft: Wie roemt, die roeme in de Heere!

We hopen en bidden dat deze avond jou weer nieuw voedsel heeft gegeven om dichter bij Hem te leven. Christus regeert!

Lezing ‘De laatste vijand’ – Ds. J. Th. Pronk – 8 februari 2020