Skip to main content

Op zaterdag 11 november 2023 werd er opnieuw een RealTime jongerenavond gehouden, voor het eerst in de CGK dit seizoen! Ds. Stolper uit Middelharnis ging met ons nadenken over het thema ‘De schokkende God’ naar aanleiding van de gelijkenis van de verloren zoon. Een overbekend gedeelte, maar iedere keer opnieuw blijkt dat er nieuwe lessen zijn te leren. Zo ook deze avond. Ds. Stolper dacht met ons na over wie wie is in dit verhaal, wie de vader is en wat de weg van bekering is.

Wie is wie in dit verhaal?

We dachten na over de personages die in dit verhaal voorkomen. De jongste zoon staat voor de tollenaars en zondaren. Deze gelijkenis is dan ook het gevolg van het feit dat Jezus eet en drinkt met het uitschot van de maatschappij. De grondslag van de zonde is dat hij de vader niet vertrouwt en hij zijn regels veracht. Dit principe zie je ook terug in Genesis 3, in de zondeval. Het gebod wat God geeft vertrouwen Adam en Eva niet en gaan hun eigen weg. Het gaat niet zo zeer over een wet overtreden, maar de diepere laag die eronder zit, is een vertrouwensbreuk. Iedere zonde die we begaan is diep persoonlijk. Je zegt als het ware: God, wat ik nu ga doen is niet Uw weg, maar deze weg gaat me gelukkiger maken. Ik vertrouw U niet.

Herken je deze jongste zoon ook in jezelf?

De volgende personage in de gelijkenis is de oudste zoon, die het beeld laat zien van de Farizeeërs en Schriftgeleerden. Dat waren de kerkmensen van toen. Ze probeerden oprecht God te dienen en aan de geboden te houden. Maar ze krijgen geen schouderklopje van Jezus, maar Hij gaat eten en drinken met de slechteriken. Onverteerbaar. De kernzonde van de oudste zoon is liefdeloosheid. Dat proef je ook in de gelijkenis. Als de jongste zoon terugkomt zegt hij niet: mijn broer die teruggekomen is, maar hij zegt tegen de vader: die zoon van u. Je proeft afstand.

Met welke reden gehoorzaamd deze oudste zoon? Hij doet dat om de erfenis. Alles wat hij deed, deed hij niet uit liefde.

Is de oudste zoon herkenbaar voor je? We willen in de hemel komen, de hel ontlopen. Voor wat, hoort wat. We willen wat teruggeven, wat presteren. Maar je geniet niet van Hem.

Wie is de vader?

De vader in dit verhaal zou heel goed Jezus kunnen simuleren, maar het kan ook God de Vader zijn. Deze zijn immers Een. Deze vader in de gelijkenis, onze Vader in de hemel, is onvoorzichtig, roekeloos, schokkend, Hij zet Zijn hart helemaal open, Hij geeft Zichzelf helemaal prijs. De jongste zoon eist van de vader alles waar hij recht op heeft. De vader gaat daar niet tegenin.

Zo kunnen we de lijn doortrekken. Waarom laat de Vader al de mensen gaan die Hem verlaten? Waarom doet Hij dat? Ds. Stolper deelde met ons: If you love someone, set them free. If they come back, they are yours, if they not come back, there were never yours. Als je van iemand houdt, laat hem gaan in vrijheid.

Liefde kan je niet dwingen. Maar reken maar dat het de Vader pijn doet. Hij is met heel Zijn hebben en houden verbonden aan Zijn kinderen. God aan het kruis is niet eenmalig op Goede Vrijdag, maar gebeurt dagelijks. Hij wil jou hebben.

In de gelijkenis komt de jongste zoon terug. Er staat dat de vader diep bewogen was en naar hem toe rent. Terwijl hij nog helemaal niet wist waarom de jongste zoon terugkwam. Misschien kwam hij wel om nog meer geld bedelen. Maar het vaderhart is vol van roekeloze liefde. Dit is het beeld van God. Een almachtige God Die naar je toe rent. Denk hieraan als je zondigt en wanneer je weer terugkeert naar de Vader. Romeinen 5 vers 8 zegt dat Hij ons heeft liefgehad toen wij nog zondaars waren.

De vader geeft de beste kleren en de familiering, een beeld dat hij weer volledig is opgenomen in het gezin met de volle rechten. De zoon heeft een speech voorbereidt, maar hij krijgt de kans niet om het af te maken. Hij kan niet tot het deel van zelfveroordeling komen.

We zien in de gelijkenis dat er feest wordt gevierd. Er is diepe blijdschap. Is dat ook jouw beeld van God? Een feestende God? Dat er feest wordt gevierd zie je in veel gelijkenissen. Daarnaast is Hij ook een liefdevolle God, ook bij de oudste zoon. De vader heeft autoriteit om hem naar binnen toe te dringen, maar hij doet het niet.

Het is ook een heilige God. Hij gaat niet mee naar de hoeren en de oudste zoon laat hij buiten met zijn boosheid. Maar Hij omhelst wat vuil en vies is. We denken vaak dat onze zonden ons van God wegduwen, maar het trekt Hem juist aan. Daar wil Hij zijn. Hij wil bij de gebrokenen zijn.

De weg van bekering

Ds. Stolper maakte de balans op en riep op om ons zowel als jongste en oudste zoon te zien. De jongste zoon als we zondigen. De oudste zoon als niet-liefhebbende, hardwerkende christen, omdat het hoort, omdat je bang bent voor Hem. Maar hoe ontdek je nu genade? Dat ervaar je door bekering.

Vaak wordt gezegd dat wanneer de jongste zoon tot zichzelf komt, dat dat het moment van de bekering is. Maar dat valt te betwijfelen. Onderweg naar huis bereid hij zijn speech voor. Maak me als een van uw knechten. Indirect zegt hij: maak me zoals de oudste zoon. Ik ga mijn best doen voor u. De echte bekering komt wanneer hij zich tot de vader wend, hij de liefde van de vader aanvaard en naar binnen gaat. Zo ook bij God. Wanneer we ons tot Christus wenden, Zijn liefde aanvaarden en bij Hem naar binnen gaan, is de bekering een feit.

God wil relatie. Als je daarop ingaat, dan heeft Hij recht op alles. De jongste zoon moet leren dat hij er mag zijn, in al zijn zonden, maar voor de volle 100% in Gods Vaderhart. De oudste zoon moet leren om het verdienmodel los te laten en te leren wat liefde is.

Gods Vaderhart loopt over van liefde voor jou. Hij rent naar je toe. Laat het werken voor God los.

Ken je genade? Ken je deze schokkende en roekeloze God? Ken je het goede nieuws van het Evangelie?