Skip to main content

Op zaterdagavond 9 september 2023 hielden we de eerste RealTime jongerenavond van het nieuwe seizoen! Het was een zonovergoten avond waar ook het Evangelie door zingen en mediteren heeft geschitterd! We zongen prachtige liederen tussen de meditaties door. Ze sloten haarfijn aan op de
gedeeltes die gedeeld werden uit het Woord van God.

Het eerste deelthema ging over ‘De waarde van het Bloed’. Het werd duidelijk dat we vergeving van zonden ontvangen door het Bloed van Jezus Christus. Daarnaast wordt de schuld verdelgd en kunnen we de beschuldigingen van satan weerleggen met het Bloed van Jezus Christus. Het Bloed is de enige grond om bij God te komen en vergeving te ontvangen. Daarna zongen we prachtige liederen, zoals ‘Heer Uw bloed dat reinigt mij’.

Daarna ging Erik verder met ‘De kracht van het Kruis’. Want je zonden kunnen wel vergeven zijn, maar daarmee is je oude mens nog niet vernietigt. De macht van de zonde is een groot probleem in ons leven. Aan het Kruis van Christus wordt de oude mens vernietigd. Christus is de laatste Adam en de tweede mens, aldus 1 Korinthe 15. Christus maakt een einde aan het geslacht van Adam door ons als het ware mee te nemen aan het kruis, en begint met een nieuw geslacht. In Christus zijn we met Hem gedood. God heeft met onze oude mens afgedaan. Daardoor worden wij verlost van onze oude mens en verlost van de macht van de zonde. We zongen meerdere liederen, zoals ‘Bij het Kruis’.

Als laatste thema dachten we na over ‘Blijf in Mij’. Want dat is zo nodig. Als we in Hem blijven en de waarde zien en geloven van het Bloed en de kracht van het Kruis, kunnen we patronen doorbreken in ons leven door de vernieuwing van ons denken en zullen we opwassen in de genade van onze Heere Jezus Christus. Bij Jezus Christus komen is nog niet zo moeilijk, maar bij Hem blijven is een ander verhaal. Het leven van alledag slokt je al snel weer op. Erik sprak over meerdere ja-maars bij het komen tot Christus, om daar voorgoed mee af te rekenen. Er is geen enkele reden waarom je niet tot Christus zou kunnen gaan. Hij nodigt je uit, ligt op Zijn knieën te smeken om jezelf te laten verzoenen met God. Daarna was een moment van stilte, bezinning en bekering. Daarna zongen we de laatste liederen en sloten we af met gebed.

Na de Sing-in was er volop ruimte om elkaar te ontmoeten buiten rondom de statafels met allerlei lekkers. We zien terug op een gezegende avond waar het
Evangelie mocht schitteren.