Skip to main content

Op zaterdagavond oktober ’21, de eerste RealTime-avond van seizoen ’21-’22, kwam ds. M.M. Van Campen spreken over het thema ‘De vreze van de Heere, wat is dat en hoe krijg je dat?’
Hieronder is een samenvatting gemaakt van deze mooie lezing
.

Wie heeft lust den Heere te vrezen?

 

  1. Wat is het niet?
  2. Wat is het wel?
  3. Wat de vrucht/voordeel ervan is?

Wat is het niet?

Vind je het fijn om bij de Heere Jezus te horen? Wie verlangt daar naar? Heb je de Heere God lief? Als je het verlangen niet hebt, heb je dan een verlangen God lief te hebben? Zou je de lust willen hebben om de Heere te vrezen? Oproep tot geloof, zonder de vreze, dan gaat het fundamenteel mis. Als één ingrediënt wordt gemist, is het smakeloos. Als de vreze des Heeren ontbreekt gaat het mis. Veel kennis, zonder de vreze des Heeren, dan sta je buiten. De vreze des Heeren is de eerste sleutel. Voetius: Geleerdheid moet altijd samengaan met vroomheid. Komt, kinderen hoort naar mij en ik zal je de vreze des Heeren geven. Spreuken 31:30 De bevalligheid is bedrog, en de schoonheid ijdelheid; maar een vrouw, die den Heere vreest, die zal geprezen worden. Het is geen ouderwets woord. Het is ook niet alleen in het oude testament. Het is ook niet alleen voor oude mensen of mensen die op een bepaalde manier zijn gekleed. Voorbeelden van jonge mensen uit de Bijbel zijn: Timotheüs, Obadja, Maria in haar lofzang. Het is geen slaafse, wettische vrees. Geen bangheid. Geen angst voor God. Heb je angst voor God? De God des Heils wil jou ten Herder wezen. Angst voor straf of hopen op de hemel, zonder te geloven in de Heere. Nee, geloven om Wie de Heere is.

Wat is het wel?

Respect, ontzag en eerbied. De vreze des Heeren past in de dankbaarheid. Reactie op Zijn Hemelse Vader. De Heere eren en vertrouwen. Hoog tegen Hem opzien. Dichtbij de Heere leven. Ver van de zonde. Geen slaafse vrees, maar een kinderlijke vrees. De liefde gaat voorop, dan de vreze van de Heere. De vreze komt daaruit voort. Het ontzag komt voort uit de liefde tot God. Psalm 2: Vreest ’s Heeren macht en dient Zijn Majesteit. Verheugd u met beving. Vrolijkheid met diep ontzag. Psalm 68: Geloofd zij God met diepst ontzag. Lam van God! Waardig is het Lam! Tegelijk ook de leeuw uit Juda’s stam. Ontzagwekkend en ook aantrekkelijk!

Wat de vrucht/voordeel ervan is?

Elke dag lezen om te leren God te vrezen (Deuteronomium 17). Bedekken ons hoofd uit vrees voor de Koning. Bedekken ons verstand, omdat God daar nog boven is. Als je de omgang met Heere kent, ben je wijzer dan wie dan ook! Als je de Heere vreest, dan mag je rekenen op Gods ontferming. Je mag weten, dat God je gebed hoort! Geeft de Heere leiding op je weg! Dan is er engelenschaar rondom je heen. Je krijgt vrienden en metgezellen, die de Heere vrezen. Het beste komt nog! Dat overtreft al je verwachtingen! Hoe groot is het goed, dat U hebt weggelegd, voor degenen die U vrezen! David en Jozef waren allebei kinderen van God. Hoe kan het dat David in de zonde viel en Jozef niet? De vreze des Heeren doet wijken van het kwaad. Jozef was in beoefening. God ziet het wel! Bij David was het ver weg. Dan wordt de verleiding groter. Gave: het mooie van het wandelen met God! God geeft het en je mag er ook om bidden! Uw hart zij niet nijdig over de zondaren; maar zijt te allen dage in de vreze des Heeren. Want zekerlijk, er is een beloning; en uw verwachting zal niet afgesneden worden (Spreuken 23: 17-18).