Skip to main content

Zaterdag 9 november mochten we de tweede RealTime jongerenavond meemaken. En hoe heerlijk was het! We mochten 40 stoelen bijzetten, zodat we met zo’n 100 jonge mensen aanwezig waren! Daar zijn we nog steeds erg dankbaar voor. Steven Middelkoop dacht met ons na rondom het thema ‘Een kruis door je verwachtingen!’

Hier een samenvatting van de lezing:

In dit leven krijgt iedereen veel vreugde en een flinke portie verdriet. Daar spreekt ook Psalm 23 van. In deze Psalm gaat het over de Herder (‘de Heere is mijn Herder’). Deze Herder draagt Zijn schapen. Of ze nu ver weg zijn of dichtbij. Hij is hun Profeet, Priester en Koning. 

Hij brengt ze, als Profeet, naar de plek waar voedsel is, naar de grazige weiden. De Profeet weet welk woord de mensen nodig hebben, soms een woord wat tegenspreekt, soms een woord wat voedt of richting geeft. Deze Herder is ook Priester. Hij gaat Zelf de weg naar het kruis, als Verlosser. Hij is de Hogepriester, omdat er geen andere manier is om jou te redden. Straks zal je deze Herder zien, met doorboorde handen. Dan staat Hij daar als Koning van de hele aarde. 

Er kan een kruis door je verwachtingen gaan wat betreft het leven met God. Je verwacht misschien dat je Hem altijd zult ervaren. Maar Hij vraagt je om kruis te dragen en dát gaat vrucht voortbrengen! Misschien verwacht je dat God iemand is voor wie je iets moet doen. Maar Hij heeft de wet voldaan. We kunnen niet buiten de wet om, maar ook niets anders dan de knieën buigen. Hij neemt ons in Zijn hoede. Misschien verwacht je een voorbeeldig leven. We zijn deel van Zijn lichaam maar dan kan ons nog van alles overkomen. Maar ieder krijgt dat kruis op zijn schouders, wat je uiteindelijk gaat richten op Hem. 

Hij is er in het lijden bij. Er komt een dag dat je toch weer licht ziet. In de crisis leer je ook een nieuwe kant van God kennen. 

Er kan ook een kruis komen door je verwachtingen van mensen. Maar als je jezelf kent, valt niemand tegen. 

En Zijn toorn is de spits van Zijn liefde!

Het was een heerlijke avond waarbij het Woord weer openging… hoe vond je het?

D.V. 7 december hopen we een Sing-in te organiseren in de Dorpskerk van Sommelsdijk. Het belooft een mooie avond te worden met veel zingen en meditaties in het Woord. Marcel Vroegop hoopt hierbij aanwezig te zijn. Zien we jullie daar weer? Hartelijk welkom!

Lezing ‘Een kruis door je verwachtingen’ – Steven Middelkoop – 9 november 2019

Beantwoording vragen – Een kruis door je verwachtingen – Steven Middelkoop – 9 november 2019