Skip to main content

Afgelopen RealTime livestream kwam Ruud Kuijer spreken over het thema ‘Evangelisatie vanuit Gods Vaderhart’.

Wat denken jullie dat nodig is om de harten van mensen te bereiken met een duidelijke verkondiging van de Bijbelse boodschap? Dat was de vraag die Evangelist Ruud Kuijer ons stelde op de laatste RealTime avond.

Evangelist Ruud Kuijer heeft 12 jaar zendingswerk in Madrid gedaan en 10 jaar evangelisatiewerk onder de zeelui in Rotterdam. Vanuit wat hij heeft gedaan en wat God door middel van hem voor mensen heeft gedaan, heeft hij afgelopen zaterdag deze lezing gehouden.

De mensen, die hij ontmoette waren als schapen, die geen Herder hebben. Geen Herder zoals in Psalm 23 beschreven. Hij reikte aan deze mensen boeken uit, omdat hij gelooft, dat één Boek het leven van deze mensen kan veranderen. Wat is evangelisatie? Statistieken verzamelen? Gaat God het erom dat we zoveel mogelijk mensen hebben gesproken en folders hebben aangenomen? Nee, bij God gaat het niet om statistieken. Gaat het erom, dat er meer mensen bij de kerk komen? Nee. Evangelisten zijn wegwijzers, die wijzen naar de plek, waar het Brood des Levens is te verkrijgen. Iemand die je spreekt legt ook nooit gelijk zijn hele ziel bloot.

De Heere Jezus was met innerlijke ontferming bewogen. De Heere Jezus heeft ook nooit naar mensen gekeken als een nummer. Bij de Heere Jezus gaat het om die ene mens. Hij heeft een barmhartig hart. Als we de Heere Jezus kennen, zijn we daarom ook allemaal evangelisten. Het Vaderhart van God is steeds op zoek naar verloren mensen. Voor God zijn we allemaal hetzelfde. Wij moeten niet naar het uiterlijk van mensen kijken, maar daar dwars doorheen kijken, dat er een mens voor je staat, verloren. We moeten een open hart hebben en geen veroordelende houding. De enige die echte vrede kan geven is de Heere Jezus, daarom moeten we iedereen die we tegen komen over de Heere Jezus vertellen. De evangelist spoorde ons daarin ook aan om creatief te zijn en altijd folders ed. bij je te hebben, zodat je van elke mogelijkheid gebruik kan maken. Wij moeten ook niet vergeten, dat wij zondaars waren. In Spreuken 24: 11 & 12 staat: Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. Wanneer gij zegt: Ziet, wij weten dat niet; zal Hij, Die de harten weegt, dat niet merken? En Die uwe ziel gadeslaat, zal Hij het niet weten? Want Hij zal den mens vergelden naar zijn werk. Bewogenheid, dat is heel belangrijk! God heeft ook Zijn hand naar ons uitgestoken en God heeft ons ook vastgepakt. Wij hebben een Woord voor de wereld. Laat ook ons hart gebroken zijn over de dingen, die Gods Vaderhart breken. Kijk naar de mensen met de ogen van God! We moeten een zacht hart hebben. We hoeven niet te scoren of te winnen! We sterven allemaal, maar wat zal onze eindbestemming zijn en daar moeten we onze medemensen op wijzen! Onze opdracht is om te zaaien. God geeft je daarop ook de kracht en de zegen! Bid en heb ze lief!

De vele praktische lessen en voorbeelden maakt deze lezing zeker de moeite waard om terug te kijken!

Lezing ‘Evangelisatie vanuit Gods Vaderhart’ – Ruud Kuijer – 9 januari 2021