Skip to main content

Tijdens de RealTime avond van 11 februari was Marjanne Hendriksen bij ons om te vertellen over haar werk als zendelinge in Zambia. Dit deed ze aan de hand van een presentatie en onder het thema ‘Gods leiding in het dagelijkse leven.’

Roeping – persoonlijk levensverhaal
Marjanne had een normaal leven en dan komt er iets in je leven dat je onrustig maakt. De tekst “Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u.’ gaf rust. Alle beloften uit de Bijbel heb ik onderstreept. Het Woord was de brief uit de hemel. In alle keuzes kun je terugvallen op de Bijbel. Rust en vrede is belangrijk in je hart. De Heere mag het dan zeggen, ook wat je niet verwacht. God opende een deur naar het zendingsveld (Openbaring 3:7). Zien jullie ook de voetstappen van de Heere Jezus en ga je daar achteraan? Als je Gods leiding zoekt, kijk dan ook naar wat God al in je hebt gelegd. In Nederland was Marjanne juf en in Zambia mocht ik leraressen gaan opleiden. Het is goed om met anderen hierover te praten. Mensen die jou goed kennen, hebben ook het beste met je voor.

Zambia – algemene informatie
In de hoofdstad van Zambia zijn wel veel kerken. Soms sprak Marjanne bij de Reformed Baptist Church, maar soms ook onder de boom. Dan werd op deze plek kerk gehouden. In Zambia kun je alleen maar lopend komen naar de dorpjes. Zambia is een christelijk land. Veel mensen kunnen niet lezen of schrijven. Er is heel veel bijgeloof in Zambia. Als je ziek wordt is het de eerste vraag: Wie heeft mij betoverd? Je kunt alleen maar betoverd worden door je eigen familie. De gemiddelde leeftijd is 38 jaar. In het ziekenhuis is een enorm beddentekort. Gemiddeld genomen ook veel meer begrafenissen per jaar en ook van veel jongere mensen en kinderen.

Werkzaamheden op het zendingsveld
Als je op het zendingsveld komt, dan doe je de kleding aan, die ze daar dragen, leer je de taal en eet wat de mensen daar eten. De boerderij waar Marjanne op woont is volledig zelfvoorzienend. Het project is in 2000 gestart vanuit Schotland. Veel kun je ook leren op het zendingsveld, omdat alles anders gaat. De basis was dat je van God houdt en van kinderen. De rest kan geleerd worden. Relaties opbouwen is heel belangrijk. Dan komen er vanzelf vragen. Het eerste jaar moet je voornamelijk heel veel leren. De vraag is of je beschikbaar bent voor God. Mag God jouw leven leiden? In Zambia leeft iedereen buiten, dus had Marjanne een buitenterras gemaakt waar ze mensen kon ontvangen. Dan kan er voorgelezen worden uit de kinderbijbel. Marjanne geeft ook les aan dominees over hoe ze het beste met kinderen om kunnen gaan.

Zending – gevolgen en volgen
Zendingswerk is heel moeilijk, want je leeft op de scheiding tussen licht en duister. De duivel is er niet blij mee, dat je kinderen opleidt.
Wees trouw in Bijbellezen en naar de kerk gaan. God spreekt dwars tegen al je verlangens in. God spreekt door de preek heen. Als God een deur opent, dan kan niemand die sluiten. Als God een deur sluit, kan niemand die openen. Ga daarnaartoe waar je wordt gevraagd. Zo reisde Marjanne inmiddels het hele land door om onderwijsconferenties te geven en op andere plaatsen te spreken. Heere, U bent mijn Koning. Wijs mij de weg! Als het moeilijk wordt, ook dan wil God met je zijn. De Heere staat overal boven. Alles wat je nodig hebt, is de Bijbel. Houd het oog gericht op Christus! Al ga je door het water of het vuur, de Heere zal met je zijn!

Zending – corona
Door corona kreeg Marjanne een hele andere taak door meer werkzaam te zijn op de boerderij. Als gevolg daarvan kreeg ze een goede naam onder de lokale bevolking. De VBW van Nunspeet vroeg om het Pinksterverhaal te vertellen, een video te maken en op te sturen. Met het idee ging ze ook in Zambia aan de slag om filmpjes te maken voor deze kinderen. Midden 2020 vertrekt Marjanne terug naar Nederland, omdat haar leidinggevende dat wil. God heeft haar deze leidinggevende gegeven, dus ze volgt zijn taken op. Hij gaf de opdracht om de filmpjes ook in het Engels te maken. Het gevolg is dat deze filmpjes over de hele wereld bekeken kunnen worden en dat er vragen uit heel veel verschillende landen komen om de basis te gebruiken en daar een andere taal achter te plakken, zodat de lokale bevolking in die landen ook in aanraking komt met het Evangelie. Inmiddels zijn er 313 Bijbelverhalen op een filmpje gezet. Als je de Heere volgt gebeuren er hele bijzondere dingen. Je moet leven bij een geopende Bijbel en luisteren naar de autoriteiten. Je hoeft alleen maar te volgen en te wandelen met God. Vertrouw op Gods Woord. De satan probeert je altijd te bevechten. Als je twijfelt, dan moet je iets niet doen. Als je geen teken krijgt, dan moet je niet gaan. Als je het zeker weet, dan moet je gaan. God ziet je! Hij geeft raad! Zet geen stap zonder Hem! Stort je hart uit voor God.