Skip to main content

Op zaterdag 2 december 2023 hielden we de laatste RealTime jongerenavond van 2023. Opnieuw moesten we wat switchen met sprekers vanwege persoonlijke omstandigheden. Onze voorzitter Erik Bruggeman was bereid om na te denken met de jongeren over onze identiteit in Christus. In een warm verlichte zaal waren we met zo’n 50 jongeren bij elkaar.

We lazen gedeelten uit 1 Korinthe 1 en 1 Korinthe 4. Vervolgens startte Erik met een confronterende opdracht. Iedereen moest zijn/haar telefoon erbij pakken, zichzelf bekijken in de camera en dat eens op zich laten inwerken. Vervolgens werd uiteengezet wat het probleem was in de gemeente van Korinthe. Er was sprake van verdeeldheid. Er was domineeskeuring. Wat zij van zichzelf vonden, was afhankelijk aan wie ze verbonden waren. Een ander had veel invloed op hun identiteit. Zo is dat bij ons niet anders. Wij zijn ook ontzettend afhankelijk van de mening van anderen en ook onze eigen mening over onszelf. Vervolgens zijn we of een trotse pauw of als een leeggelopen ballon.

Hoe stond Paulus hier tegenover? Paulus geeft aan dat hij het niet interessant vindt hoe anderen over hem denken. Maar hij gaat verder. Ook wat hij van zichzelf denkt, is niet interessant. Wie mij beoordeelt is de Heere, zegt Paulus. Als we afhankelijk zijn van de mening van anderen, als we afhankelijk zijn van de mening over onszelf, zijn we continue in de rechtszaal. Iedere dag moet opnieuw die balans opgemaakt worden of het goed genoeg was of niet. En op die manier komt ons ego nooit tot rust.

Paulus’ ego werkt normaal. Hij staat niet meer in de rechtszaal. En dat komt omdat Jezus Christus daar al is geweest. Christus is aan het kruis gegaan en heeft geleden, is gekruisigd en is opgestaan. Door zijn verzoenend lijden en sterven heeft Hij ons verlost van onszelf en bepaald hetgeen we doen niet meer onze identiteit.

Erik haalde vervolgens tal van teksten aan waarin beschreven staat wie we zijn als we in Christus zijn: een kind van God, een tempel van de Heilige Geest, duur gekocht, gerechtvaardigd, schoongewassen, geheiligd, enzovoorts. Dat is wie je bent in Christus. Het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden.

Tijdens de pauze vond er een fijne ontmoeting plaats met elkaar. Er werd met elkaar gesproken en gelachen. Na de pauze was er ruimte voor vragen, waarop Erik antwoord gaf. Ook deelde hij nog iets van de moeilijkheid van in deze identiteit staan. We hebben moeite met het gekruisigde leven. Dit is de vergeten kant van het kruis. Aan de ene kant is het waar dat wanneer we tot Jezus komen, we zullen leven. Maar het is ook waar dat wanneer we tot Jezus komen, dat we dan sterven. We mogen ons vlees kruisigen. Wij zijn met Hem gekruisigd. Ook omtrent identiteit. Het ligt volkomen bij Hem. Heer, U bent mijn leven de Rots waarop ik sta!

Aan het eind van de avond zongen we elkaar zegen toe door middel van een lied en werd er nog volop nagepraat onder het genot van een drankje en bitterballen. Een gezegende avond, tot Zijn eer en opbouw van Zijn Koninkrijk!