Skip to main content

Zaterdagavond 24 september 2022 was het zover: na een zomerstop konden we met de jongeren de startavond van het nieuwe seizoen vieren! Deze avond een keer op een andere locatie, namelijk het Kameraadshuis van de Lachaï Roï gemeente in Sommelsdijk. Een warme, gezellige en eigentijdse plek!

Zo’n 50-60 jongeren kwamen op deze startavond af. We begonnen met het ‘Samen in de Naam van Jezus’, heerlijk om dit zo met elkaar te doen. Na een welkom en gebed van de voorzitter werden de liederen afgewisseld met korte meditatieve momenten. Het hoofdthema was ‘Leven uit genade’, met als deelthema’s:

  1. God met ons
  2. Jezus voor ons
  3. God in ons

De voorzitter begon met een reeks aan Bijbelteksten waarin het ‘God met ons’ naar voren kwam. Daarin werd zichtbaar dat ‘God met ons’ een belangrijke rol speelt in de Evangeliën. Ja, het ons van het ‘God met ons’ is blijkbaar zo belangrijk voor de Heere, dat Hij het wil herstellen na onze zondeval. Daarvoor moest God alles afstaan, Zijn eigen geliefde Zoon Jezus Christus. Dat deed Hij geheel vrijwillig. Zijn liefde voor ons, Zijn afvallige zondige schepsels, is zo groot dat Hij er alles voor over heeft om ons terug te winnen. De voorzitter legde de nodiging aan het hart van de jongeren te komen tot Hem.

Ds. A. Kos, predikant te Middelharnis, sprak naar aanleiding van Galaten 3 over ‘Jezus voor ons’. De mensen uit Galaten wilden Jezus + iets doen om rechtvaardig voor God te zijn. Maar Galaten 3 leert ons anders. Als je een wet niet houdt, ben je vervloekt. Dat gaat over ons. En die prijs kunnen wij niet betalen. Jezus deed dit wel. Jezus voor ons. En daarom is het ook echt Jezus alleen. Zodat elke mond gestopt wordt. En als het Jezus voor ons werkelijkheid wordt, dan worden we bekleed met Zijn gerechtigheid. Luther legde het eens uit als een mesthoop (de zondaar), maar wanneer een flink pak sneeuw valt, ziet de mesthoop er wit uit. Zo is het ook met het bekleed worden met Zijn gerechtigheid. In Christus zien wij God als een verzoend Vader en de Vader ziet ons in Christus als Zijn kind. Soms hebben we de neiging om om het hoekje te kijken, en dan zien we God als de rechtvaardige Rechter. God ziet ons nog steeds als kind, want onze schuld is verzoend, maar we ervaren dat niet zo. Dan is de enige remedie om weer te schuilen achter Christus. Jezus voor ons.

Met ‘God in ons’ geeft ds. Kos aan dat een gelovige direct de Heilige Geest ontvangt als hij/zij in Christus gaan geloven. Het is gelijk een verzekering, een eigendomskenmerk. Ik ben van de Heere. Daarnaast is de Heilige Geest een voorschot wat de Heere zal geven. De Heilige Geest is ‘slechts’ een voorschot wat ons wacht in de eeuwige heerlijkheid. Je mooiste geestelijke ervaringen zijn een miniem voorschot van wat God in alle volheid zal geven. Deze Geest brengt ons steeds terug in Zijn liefde, terug naar Zijn wil. Je kan soms zo merken dat je begeerten niet naar Gods wil zijn. Je wilt het niet, maar het gebeurt toch. Maar dan bevestigt de Geest weer dit zegel. Ik dank God, door Jezus Christus. Er is een strijd tussen vlees en Geest. Maar dat God mij liefheeft, dat staat vast. Dat is het werk van de Geest. De Geest werkt door het Woord, dat geeft ons ook de verantwoordelijkheid om biddend dat Woord te lezen. En de Geest bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen voor ons. De vruchten van de Geest, waar Galaten 5 over spreekt, zullen meer en meer groeien. Zo zullen we steeds meer op Christus lijken. Dwars door alles heen, als een christen ergens binnenstapt, dan komt als het goed is iets van Christus Zelf binnen. En daarom het gebed: O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk.

Tijdens deze startavond had ook het gebed een belangrijke rol. De jongeren werden gevraagd om een gebedspunt op te schrijven en in te leveren. Een stapel met (persoonlijke) gebedspunten was het resultaat. Ds. Kos en de voorzitter hebben een aantal punten in gebed opgezonden tot de troon van de genade. De overige gebedspunten worden meegenomen naar de bestuursvergaderingen komend seizoen.

Als slotlied zongen we elkaar de zegen van God onze Vader toe:

De zegen van God onze Vader
zij met ons waar wij ook gaan
Hij zal ons behoeden, bewaren
en legt over ons zijn naam

Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Genade van Christus de Here
Zijn waarheid zij ons tot licht
om steeds meer zijn liefde te leren
te leven op hem gericht

Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Hij zal door zijn Geest ons geleiden
met kracht zal Hij naast ons staan,
door vrede en hoop ons verblijden,
zo zendt Hij ons in zijn naam

Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Hierna was nog volop ruimte voor ontmoeting met de jongeren onderling. Onder het genot van een hapje en drankje werd er nog lang nagepraat. Het was een prachtige start van het nieuwe seizoen, tot eer van de drieënige God.