Skip to main content

Op 11 maart jl. kwam Jacoline de Vree spreken over het thema ‘Op weg naar het Vaderhuis.’

Hieronder vind je een samenvatting van de avond. Er is helaas geen mogelijkheid om de avond terug te kijken/luisteren, omdat er iets verkeerd is gegaan met de opname. Excuses voor het ongemak.

 

Het Vaderhuis is de plaats waar je wortels zijn. Een plek waar je terug kan komen. Een plek waar je veilig bent. Ons Vaderhuis kan heel verschillend zijn, onderworpen aan de gebrokenheid. Vanavond ging het over een Vaderhuis bij God in de hemel.

De Heere Jezus laat bij de voetwassing Zijn nederigheid zien. Heers niet, maar ga heen om te dienen. Zie door het geloof op Hem! Jezus gebruikt het beeld van de Arabische woningen. Er kan zo een verdieping bij worden gebouwd. Er zijn veel verblijfplaatsen. Bij God in de hemel is plaats voor een schare die niemand tellen kan. Er is ruimte bij Jezus. De Heere Jezus gaat een weg van lijden en sterven. Geen plaats voor de Heere Jezus op aarde. Daarom gaat Hij plaats maken in de hemel voor ons. Geloven we dat? Hoe kunnen wij deze weg weten? Wat is de weg naar het hemelse Vaderhuis? Er is voor ons maar één weg naar het hemelse Vaderhuis. De Heere Jezus is onze Voorbidder. Wij hebben alleen toegang tot God door Jezus Christus. Jezus is mens geworden om toegang te geven tot de Vader. Als wij tot God gaan zonder Jezus, dan blijft er niets van over. Zonder de tussenkomst verga je in het oordeel. Wij zijn vaak het besef van Gods heiligheid kwijt. Hij gaat ons verstand en voorstellingsvermogen ver te boven. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Dan mag je met vrijmoedigheid gaan tot de troon van Gods genade. God wil ons tot kinderen en erfgenamen aannemen. De Geest van adoptie, aangenomen als een eigen kind. Door het werk van de Geest mag je in het huisgezin van God worden geplaatst. Ben jij al Kind aan huis bij God de Vader? Zie door het geloof op de Heere Jezus? Er is plaats in het Vaderhuis!

 

Vragen:

1. Kan je in het Vaderhuis komen als je niet gedoopt bent?

De doop is het teken en zegel. Dat is om het geloof te versterken en te bemoedigen. Je kunt dus wel in de hemel komen, zonder gedoopt te zijn, maar niet zonder geloof. Het verbond begint al voordat het leven begint. De lijn van het verbond gaat door. Het persoonlijk geloof is ook belangrijk voor het nageslacht. Dan ben je een voorbeeld voor de kinderen. Bij de doop zegt God: Ik ben jouw God. De Heere wil dat je deze belofte bij Hem terugbrengt. Dan krijgt de doop waarde. Dan krijg je plaats in het Vaderhuis. Onderschatten wij niet de waarde van de doop. Verbond is altijd van twee kanten.

2. Moet je nog vragen om bekering als je geloof hebt?

Bidt en blijf bidden. Er zal gegeven worden. De Heere geeft geloof, omdat Hij niet kan liegen. Blijf zoeken en aandringen. De Heere is niet onrechtvaardig. Bekering is een verandering in je leven. Geloof in de belofte is absoluut geloof. Dan is er een verandering in je leven op te merken.