Skip to main content

Hoe vond je het op de eerste Sing-in van RealTime? Wat was het heerlijk hè! Al vroeg in de middag zijn we met de vrijwilligers begonnen om alles klaar te zetten om voor jullie een prachtige avond waar te maken. En met Gods kracht is dat gelukt! Wat was het mooi om met elkaar te zingen en de Bijbel open te slaan. En wat deed de muziekgroep het goed hè! Al met al: het was prachtig en we danken jou voor je komst!

Binnenkort komen een aantal liederen die we met elkaar hebben gezongen online en de overdenkingen vanuit de Bijbel zien jullie ook binnenkort terug!

Ook vanaf deze plaats willen wij jou nog een goede Adventtijd toewensen, een heerlijk Kerstfeest voor je ziel en een voorspoedige Jaarwisseling. Met de bede in het hart: Heere, ga mij met Uw heillicht voor!

Tot volgend jaar bij RealTime!