Skip to main content

Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.

Dat was de kerntekst uit Psalm 1 waar we met elkaar over nadachten bij de eerste RealTime avond van 2020. Was je erbij? Hoe vond je het? Vreugde in Hem. Herken je het? Springt jouw hart figuurlijk weleens op als je leest over die heerlijke Verlosser?

We geven je een korte samenvatting van de lezing:

Veel mensen zijn op zoek naar geluk. Het is dan ook één van de basisbehoeften van een mens. De vreugde in God heeft echter niets te maken met de aardse vreugde. Het heeft wel alles te maken met hoe je op aarde rondwandelt en hoe je je voorbereidt op de eeuwigheid.

Eén van de vruchten van het geloof is blijdschap. Als je mag weten dat je voor eeuwig bij Hem zult zijn, geeft dat vreugde.

Deze vreugde is geen aardse blijdschap en is er niet altijd. Het is wel een alles vervullende vreugde.

Volgens de Bijbel is deze vreugde niet afhankelijk van jouw omstandigheden. Het heeft geen doel in zichzelf maar het gaat om het verheugen in de wet (de Bijbel). Het is de vrucht die daaruit voortkomt. De vreugde wordt je toegeworpen als alles in je leven er op gericht is om de Heere te dienen. Het is de bijvangst van iets groters.

Het gaat hier om de hele Bijbel. Hoe lees jij je Bijbel? Is Gods Woord het belangrijkste voor je? De Bijbel leest jou! God spreekt tegen je! De Bijbel diagnosticeert onze ziel. Ieder Woord uit de Bijbel is bovennatuurlijk en een boodschap voor jou. De Bijbel is de blijde boodschap. Als christen hoor je uit die blijdschap te leven en ben je geroepen om deze door te geven!

Je bent pas werkelijk gelukkig als je gelooft in de Heere Jezus Christus. Wie is Hij voor jou persoonlijk? Is Hij je verlosser? Dan ervaar je vreugde als je over Hem hoort of leest!

Om deze vreugde te ervaren zijn er dus twee dingen nodig: een relatie met God en het in Christus zijn.

Als je in kennis toeneemt (door te studeren in de Bijbel) zal je vreugde ook toenemen!

Heel veel denkstof kregen we mee… ben ik nu echt een voorbeeld? Leef ik voorbeeldig in Zijn kracht? Leef ik überhaupt voor Hem?

John Piper was in Nederland in september vorig jaar. Tijdens de Zoeklichtdagen mocht hij twee keer spreken. Hij vertelde dat wij als christenen veel te snel tevreden zijn. Hij beeldde het uit dat wij in de modder aan het wroeten zijn, terwijl er iemand langs loopt die een mooie vakantie aanbiedt aan de zee voor twee weken. En wat geven wij als antwoord? ‘Nee, ik zit hier prima.’ Onbegrijpelijk toch? Maar dat is wat we doen als het gaat over de vreugde in Hem! Moeilijk moeilijk, dus we leggen ons erbij neer. Jonge mensen, laten we de Heere aanlopen als een waterstroom! In Hem is alles te verkrijgen wat goed voor ons is! Zodat we ook in 2020 een lichtend licht en zoutend zout mogen zijn, achter de Heere Jezus Christus aan.

Lezing ‘Vreugde in Hem’ – Ds. K. den Boer – 11 januari 2020

Beantwoording vragen – Vreugde in Hem – Ds. K. den Boer – 11 januari 2020