Skip to main content

Op zaterdagavond 13 maart jl. kwam ds. Hak spreken over het thema ‘Leven uit de kracht van het Evangelie.’ Hieronder is dan ook een samenvatting te vinden van de avond. Tevens is de gehele avond, met o.a. de lezing en beantwoording van vragen, terug te kijken/beluisteren via ons Youtube-kanaal.

De Geest doorbreekt de grenzen, die door mensen zijn gemaakt. Dit zei dominee K. Hak, omdat deze lezing ook weer digitaal heeft plaatsgevonden. In de lezing kwamen 2 punten naar voren:

 

  1. Vrede vinden als je nog geen christen bent
  2. Hoe je als christen de vrede behoudt?

Je mag alleen naar het Evangelie van Jezus luisteren. Bent u gered? Waar ben je als je morgen niet meer wakker wordt? Er zijn twee mogelijkheden. Je komt in de hel of je komt in de hemel. Het moet zeker zijn of zeker worden. Ben je gered of ben je nog verloren? Je kunt wel je best doen, maar wanneer is het genoeg. Zekerheid heeft alles te maken met het Evangelie, het Woord van God. Daar kun je mee aankomen bij God. Evangelie is een goed bericht voor slechte mensen. Daarin staat over het eeuwige leven en dat is leven met God. De duivel brengt de Bijbel (het Evangelie) in discreet. De duivel heeft dat al gedaan bij Adam en Eva. We hebben als mensen gekozen voor het kwaad. We worden geboren in de zonde, ontdekken de zonde en hebben de zonde lief. God is rechtvaardig. God moet ons veroordelen, omdat we ons niet aan Zijn wet houden. We kunnen onszelf niet in orde maken. Als God op ons moest wachten, dan zal het heel lang duren. Hij heeft Zijn Zoon gestuurd. Jezus kwam niet voor mensen, die het zelf redden. Hij kwam voor zondaren. Jezus kwam niet om te veroordelen, maar om te redden. Erkennen dat God gelijk heeft, daar begint het mee. Bekering betekent: Stop om het zelf te proberen! Aannemen, aangenomen worden, geloven en wedergeboren worden. Van trots naar buigen. Denk aan Mij! God bekeert iedereen op een andere manier. Vertrouw je leven aan de Heere toe.

Er is een leven in de liefde en een blijven in de liefde. Wat was je vreugde op dat moment dat je tot geloof komt? Wel een heilig leven, maar geen Evangelie, dat is niet genoeg. Is er wel een topchristelijk leven bij het Evangelie? Volbracht is volbracht! Er is al betaald. Jouw heiliging is al volbracht. Houd je aan de woorden van de Heere Jezus. Hij schrikt niet van mij. Niet ik, maar Christus leeft in mij. God houdt van mij, dank zij Jezus Christus. Ga tot de Heere Jezus, zoals je de eerste keer gaat. Vrede hebben is niet heel de tijd voor God uitlopen, maar achter Hem aanlopen. Zelf steeds kleiner en steeds meer van Hem gaan houden. Mijn genade is u genoeg.

Naar aanleiding van de binnengekomen vragen zei dominee K. de Hak nog het volgende:

 

  • De Heere heeft alles gezegd in Zijn Zoon. God staat aan de deur en vraagt of er opengedaan mag worden. God heeft alles gedaan. Alleen de deur moet nog open. De Heilige Geest zal het doen.
  • Wij vechten liever. God komt door de Bijbel. Hij komt door de Heilige Geest. God komt en je staat nu voor een keus. Heere God, red mij! Wij proberen zoveel zelf te doen. Laat het doen. Laat de Heilige Geest het doen!
  • Niet oprecht gelovigen kunnen afvallen. Echte gelovigen kunnen niet afvallen.